Σε εφαρμογή τέθηκε το Έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης του Πολίτη – Ο.Π.Σ.Ε.Π.», με στόχο την ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει ο δήμος Θεσσαλονίκης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το έργο υλοποιήθηκε από τη Neuropublic.

Στοχεύει στην ανάπτυξη και προμήθεια εφαρμογών, αφενός τη διάθεση ψηφιακών υπηρεσιών στο ευρύ κοινό και αφετέρου τη μεγιστοποίηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου αλλά και εξωτερικών φορέων. Το Ο.Π.Σ.Ε.Π. («Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης του Πολίτη») απευθύνεται σε κάθε κάτοικο και επιχείρηση της Θεσσαλονίκης, προσφέροντας τη δυνατότητα διεκπεραίωσης αιτήσεων ευρείας γκάμας θεμάτων, για τις οποίες μέχρι τώρα ήταν απαραίτητη η παρουσία στο Δημαρχείο.

Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί τις οφειλές του (π.χ. Τέλη Ακίνητης Περιουσίας, Δημοτικά Τέλη, Τέλη Διαφήμισης, Τέλη Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων, Πρόστιμα Παραβάσεων κ.α.) και να ολοκληρώνει τις πληρωμές του ηλεκτρονικά. Στην πλατφόρμα του Ο.Π.Σ.Ε.Π., οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν και να ενημερώνουν το προσωπικό τους προφίλ ως ιδιώτες ή εκείνο της επιχείρησής τους, ώστε να λαμβάνουν χρήσιμες ενημερώσεις. Από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του, πάνω από 10.000 μοναδικοί χρήστες συνδέθηκαν στην εφαρμογή και επισκέφθηκαν πάνω 100.0000 φορές τις διάφορες σελίδες ενδιαφέροντός τους, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.