Αυξημένο κύκλο εργασιών κατά 6,5%, διαμορφωμένο στα 15,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε την περσινή χρονιά η Neurosoft. Το 2021 η εταιρεία κατάφερε να επεκτείνει τις υπηρεσίες πεδίου σε όλη τη χώρα, καθώς νέοι πελάτες από τον τομέα μεταφορών και logistics ενσωματώθηκαν με μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Αξιοσημείωτη ήταν και η επέκταση στον κλάδο λιανικής και τραπεζικής. Στα αξιοσημείωτα γεγονότα της περσινής χρονιάς συγκαταλέγεται το έργο της προμήθειας εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ. Φέτος τον Ιανουάριο ανατέθηκε στη Neurosoft η σύμβαση για την προμήθεια, εγκατάσταση, τοποθέτηση και συντήρηση των κύριων λειτουργικών συστημάτων EMC του σταδίου, όπως ο φωτισμός, ολοκληρωμένα συστήματα κλιματισμού, ηλεκτρικούς πίνακες λειτουργίας, παρακολούθησης και ελέγχου (BMS, KNX), υποδομές πυρόσβεσης και ασφάλειας. Το νέο γήπεδο αναμένεται να παραδοθεί το 3 ο τρίμηνο του 2022. Η αξία του συμβολαίου είναι περίπου 3 εκατ. ευρώ.

Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη του ομίλου για τη χρήση 2022
Η διοίκηση της Neurosoft εκφράζει την αισιοδοξία της για την επίτευξη των οικονομικών και επιχειρηματικών στόχων του 2022, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο και επηρεάζουν την εγχώρια αγορά και οικονομία. Η Εταιρεία θα συνεχίσει τις επενδύσεις σε τεχνολογικές λύσεις και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς, τα οποία αναμένεται να γνωρίσουν δυναμική ανταπόκριση στις αγορές που δραστηριοποιείται. Πιο συγκεκριμένα, η στρατηγική της εταιρείας θα επικεντρωθεί στην εγχώρια αγορά (Ελλάδα και Κύπρος) για τον τομέα Systems Engineering και Cyber Security, με αιχμή την υπηρεσία Angel (by default an international service) και RedyOps (red teaming assessment services) για τις οποίες έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον και από διεθνείς εταιρείες. Παράλληλα η Εταιρεία θα αξιολογήσει λειτουργικά μοντέλα για να διασφαλίσει την ομαλή διαφοροποίηση του τομέα Systems Engineering μεταξύ των Business Lines του ICT infrastructure και την υπηρεσιών Πεδίου, προκειμένου να αυξηθεί η ικανοποίηση των πελατών της και η αποτελεσματικότητα των λύσεων.

Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα ομίλου Neurosoft

Κύκλος εργασιών
2021: 15.761.441 ευρώ
2020: 14.738.212 ευρώ

Μικτά κέρδη
2021: 3.523.723 ευρώ
2020: 626.159 ευρώ

Αποτελέσματα μετά από φόρους
2021: 897.684 ευρώ
2020: (2.618.912) ευρώ

EBITDA
2021: 2.358.518 ευρώ
2020: (1.958.712)