Στη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την Blazeclan Technologies, η οποία παρέχει υπηρεσίες cloudBig Data και Analytics, προχώρησε η Neurosoft. Στόχος της συμφωνίας είναι η είσοδος της Neurosoft στο κομμάτι του public cloud, στο οποίο εξειδικεύεται η Blazeclan Technologies. Σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, οι δύο εταιρείες έχουν ήδη ολοκληρώσει το πρώτο της έργο στο εξωτερικό, που αφορά σε υποδομή cloud της Amazon Web Services (AWS). H Blazeclan Technologies θα βοηθήσει τη Neurosoft στην υλοποίηση έργων στο Microsoft Azure και στην πλατφόρμα AWS.

«Ζούμε σε μια εποχή που απαιτεί συνέργειες και συνεχή εξέλιξη. Η μετάβαση στο public cloud βρίσκεται στην ατζέντα των επιχειρήσεων, με τις προκλήσεις που θέτει όσον αφορά στην ασφάλεια, τη συμμόρφωση με της κανονιστικές ρυθμίσεις και τον βέλτιστο σχεδιασμό. Η συνεργασία με την Blazeclan Technologies, μας δίνει την ευκαιρία να επεκτείνουμε της λύσεις που παρέχουμε της πελάτες της, κατά τη μετάβαση στο public cloud, και να της υποστηρίξουμε μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας», ανέφερε ο Νώντας Πασχαλίδης, διευθύνων σύμβουλος της Neurosoft.

«Η εν λόγω συνεργασία θα επιτρέψει στην Blazeclan να υποστηρίξει έναν αυξανόμενο αριθμό ελληνικών εταιρειών που στοχεύουν στην απόκτηση μεγαλύτερης ευελιξίας και αποδοτικότητας, αξιοποιώντας τη δύναμη του public cloud», δήλωσε, από την πλευρά του, ο Jerome Coenraets, Managing Partner στην Blazeclan Technologies Europe.

Ενδεικτικά Neurosoft και Blazeclan θα προσφέρουν της παρακάτω υπηρεσίες:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες cloud, οι οποίες θα συμβάλουν στη βελτίωση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας, της διακυβέρνησης και της διαχείρισης.
  • Cloud Migration & Deployment, για τη μεταφορά των υποδομών σε περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους.
  • DevOps Transformation με στόχο τη βελτίωση της συνολικής υποδομής και των λειτουργιών.
  • Data Analytics and Insights (DAI) που θα περιλαμβάνουν ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών για της πελάτες
  • Πλήρως διαχειριζόμενες, επεκτάσιμες και ευέλικτες λύσεις cloud για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Το προφίλ της Blazeclan Technologies

Η Blazeclan Technologies ιδρύθηκε ως startup εταιρεία στην Ινδία το 2011. Διαθέτει πάνω από 650 υπαλλήλους σε 7 γεωγραφικές περιοχές σε όλο τον κόσμο, έχοντας υλοποιήσει περισσότερα από 550 έργα στον τομέα του cloud computingEίναι κορυφαίος συνεργάτης της Microsoft και της AWS.