Η «Ευρώπη για τους Δημιουργούς», μία συμμαχία πολιτών, δημιουργών και οργανώσεων, η οποία μάχεται υπέρ της Οδηγίας Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων, έχει ξεκινήσει καμπάνια, καλώντας τους πολίτες και αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων, να πάρουν μέρος στη συζήτηση και να διασφαλίσουν ότι θα ακουστούν οι φωνές τους.

H Communication Effect έχει αναλάβει την προώθηση της καμπάνιας στην Ελλάδα, που περιλαμβάνει media relations, press office, συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και social media.