Deloitte-ΠΑΜΑΚ: Πρόγραμμα εκπαίδευσης σε νέες τεχνολογίες
H Deloitte -μέσω του Deloitte Alexander Competence Center στη Θεσσαλονίκη- σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, υλοποιούν ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα δια βίου μάθησης για νέους αποφοίτους τεχνολογικών και θετικών σχολών, με θεματολογία: «Ευέλικτες Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού Υπολογιστικής Νέφους» («Agile Methodologies of Cloud Software Engineering»). Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί την πρώτη σύμπραξη επιχείρησης που δραστηριοποιείται στη Βόρεια Ελλάδα και ενός από τους σημαντικότερους τοπικούς ακαδημαϊκούς φορείς, καθώς το εκπαιδευτικό περιεχόμενο έχει αναπτυχθεί από κοινού, ενώ τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν τόσο από στελέχη της Deloitte όσο και από διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 12 Οκτωβρίου 2020, είναι δίμηνης διάρκειας και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Οι εγγραφές παραμένουν ανοιχτές έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε νέους αποφοίτους τμημάτων Πληροφορικής ή άλλων σχολών Θετικών Επιστημών και στόχος του είναι να παρέχει τεχνογνωσία στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις που αξιοποιούνται από εταιρείες στον τομέα της Πληροφορικής, στις σύγχρονες μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές για τη σχεδίαση, υλοποίηση, έλεγχο και εγκατάσταση συστημάτων λογισμικού της τεχνολογίας cloud. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες, έχουν την ευκαιρία να απασχοληθούν σε θέσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής από το Deloitte Alexander Competence Center. Ήδη στο Deloitte Alexander Competence Center εργάζονται για την υλοποίηση σημαντικών έργων πάνω από 300 στελέχη διαφορετικών ειδικοτήτων στους τομείς των συμβουλευτικών, τεχνολογικών, χρηματοοικονομικών, φορολογικών, υπηρεσιών διαχείρισης εταιρικού κινδύνου και ελεγκτικών υπηρεσιών.

Συνεργασία Warply-Γερμανός για νέο πρόγραμμα πιστότητας
Το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση του νέου προγράμματος πιστότητας της Γερμανός ανέλαβε η Warply.
Η εταιρεία ανέλαβε επίσης και την υλοποίηση της εφαρμογής G-app, που αποτελεί την καρδιά του προγράμματος επιβράβευσης των καταναλωτών, καθώς παρέχει εκπτωτικά κουπόνια, δώρα τεχνολογίας, προσωποποιημένες προσφορές, αλλά και ενημερωτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο.

Η νέα εφαρμογή του G-app για smartphones που σχεδίασε και υλοποίησε η Warply – καθώς και η Loyalty & CRM πλατφόρμα Warply Engage στην οποία βασίζεται όλο το πρόγραμμα επιβράβευσης της Γερμανός – παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης πελατολογίου, απόδοση και εξαργύρωση πόντων επιβράβευσης, ηλεκτρονικά κουπόνια, καθώς και αυτοματοποιήσεις, gamification με στόχο το engagement των χρηστών, personalization και καμπάνιες μέσω email και push notifications. Πρόκειται για το πρώτο πολυκαναλικό (omni-channel) πρόγραμμα πιστότητας στον κλάδο των ηλεκτρονικών, σύμφωνα με την Warply.

Captain Coach: Προσωπικός βοηθός για ηλικιωμένους από τη spin-off του ΑΠΘ
Ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα, με στόχο να βοηθήσει τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στο να εκτελούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες αναπτύσσει, με αιχμή την τεχνολογία, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Πρόκειται για το πρόγραμμα «Captain» που υλοποιείται υπό τον συντονισμό του ΑΠΘ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής Παναγιώτη Μπαμίδη.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 «Captain».

Διαγωνισμός για ενοποιημένη ψηφιακή πλατφόρμα στο Δήμο Αιγάλεω
Στην προκήρυξη διαγωνισμού για πιλοτικές εφαρμογές έξυπνης πόλης (smart city) προχωρά ο δήμος Αιγάλεω, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 16η Οκτωβρίου. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων και διεπαφών, με την αξιοποίηση των οποίων θα εξυπηρετηθούν καλύτερα οι πολίτες και οι επιχειρήσεις του Δήμου, αναπτύσσοντας σταδιακά ένα ισχυρό οικοσύστημα καινοτομίας στους τομείς της πληροφορικής και επικοινωνιών.

Στη νέα, ενοποιημένη ψηφιακή πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί, θα ενσωματωθούν οι υφιστάμενες «νησίδες» εφαρμογών του δήμου Αιγάλεω και θα αναπτυχθούν νέες, για την παρακολούθηση της τρέχουσας κατάστασης της πόλης.
Ο δήμος προσβλέπει, με τις εφαρμογές έξυπνης πόλης, να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και διαχείριση των αστικών προβλημάτων, στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην ενεργοποίηση του πολίτη μέσω αμφίδρομης επικοινωνίας με λειτουργίες της πόλης του Αιγάλεω. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 500.000 ευρώ.

Ψηφιακά η αναθεώρηση αδειών οδήγησης
Ψηφιακά και χωρίς την παρουσία του πολίτη στις Διευθύνσεις Μεταφορών της χώρας θα γίνεται η αναθεώρηση των αδειών οδήγησης στις περιπτώσεις απώλειας, φθοράς, κλοπής ή όταν χρήζει αναθεώρησης για ιατρικούς λόγους.
H νέα ψηφιακή πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί σε πιλοτική λειτουργία τον Οκτώβριο 2020. Επίσης, στο ίδιο διάστημα, θα μπει σε εφαρμογή και η πλατφόρμα για την υποβολή με ηλεκτρονικά μέσα του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη μεταβίβαση οχημάτων, όπως αιτήσεις, εξουσιοδοτήσεις και παράβολα, καθώς και την αυτεπάγγελτη αναζήτηση, χωρίς εμπλοκή του πολίτη, των δικαιολογητικών που υπάρχουν ήδη στη διάθεση του δημοσίου όπως π.χ. η βεβαίωση επιτυχούς ελέγχου ΚΤΕΟ.

Κατατέθηκε ο Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Στη Βουλή κατατέθηκε ο Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και ο Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο σκοπός του είναι η ολοκληρωμένη ρύθμιση των θεμάτων που άπτονται της ψηφιακής διακυβέρνησης και κυρίως εκείνων που σχετίζονται με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τους φορείς του δημόσιου τομέα για τις ανάγκες της λειτουργίας τους, καθώς και η υποστήριξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων και των συναλλαγών τους με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.
Θεσπίζονται η υποχρέωση της χρήσης ΤΠΕ από τους φορείς του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για τις ανάγκες της λειτουργίας τους και την υποστήριξή τους στην παροχή υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, καθώς και το δικαίωμα των τελευταίων να συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα μέσα από ΤΠΕ.

Παράλληλα, συστήνεται Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η οποία έχει ως αποστολή της το συντονισμό της εφαρμογής της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, ενώ συγκροτείται Εκτελεστικό Δίκτυο Ψηφιακού Μετασχηματισμού ως εκτελεστικός βραχίονας της επιτροπής.
Επίσης, σε κάθε υπουργείο ορίζεται υπηρεσία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία έχει ως αποστολή τον συντονισμό όλων των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων.

Εκλογή της ΕΕΤΤ στην Προεδρία του ERGP για το 2021
Η ΕΕΤΤ εκλέχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Προεδρία του Σώματος Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP). Μετά από σχετική ψηφοφορία των μελών του Σώματος, παρατάθηκε και για το 2021 η θητεία του Προέδρου του ERGP για το 2020 και Αντιπρόεδρου της ΕΕΤΤ, Δρα Σπύρου Παντελή, καθώς και του Αντιπρόεδρου του ERGP για το 2020 και Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής της Πορτογαλίας (ANACOM) κ. João Cadete de Matos. . Στόχος της ΕΕΤΤ είναι το ERGP να συνεχίσει δυναμικά να υποστηρίζει την ανάπτυξη του κλάδου των ταχυδρομείων και ταχυμεταφορών και την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου, συμβάλλοντας ενεργά, μεταξύ άλλων, και στη διαμόρφωση της νέας Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

HSBC: iCash AI για το δίκτυο των ATM
H HSBC στο Χονγκ Κονγκ εξαλείφει τις χειροκίνητες διαδικασίες καθώς έθεσε σε λειτουργία ένα νέο εργαλείο Τεχνητής νοημοσύνης με το οποίο διασφαλίζει ότι το δίκτυο των 1.200 ATM της θα έχει πάντα διαθέσιμα χρήματα. Το νέο εργαλείο ονομάζεται iCash, χρησιμοποιεί δεδομένα από ATM και αλγόριθμους μηχανικής μάθησης που συνυπολογίζουν την εποχικότητα, τις αργίες, τις δημόσιες εκδηλώσεις, την τοποθεσία και τις πρόσφατες τάσεις ανάληψης για να υπολογιστούν πόσα χρήματα χρειάζονται και πού.
«Το iCash είναι μια ψηφιακή λύση που αλλάζει το παιχνίδι και βελτιώνει την εμπειρία των πελατών, ενώ μειώνει τον κίνδυνο ληστείας», δήλωσε ο Chris Trill, διευθυντικό στέλεχος της τράπεζας.

1,87 δις δολάρια το κόστος απομάκρυνσης των Huawei και ZTE από τα δίκτυα των ΗΠΑ
Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) ανακοίνωσε ότι η αντικατάσταση του επαρχιακού τηλεπικοινωνιακού δικτύου, το οποίο στηρίχτηκε σε εξοπλισμό της Huawei και της ZTE, θα στοιχίσει στην κυβέρνηση 1,87 δισεκατομμύρια δολάρια. Σημειώνεται ότι η FCC αποφάσισε, τον περασμένο Νοέμβριο, να διακόψει την κυβερνητική χρηματοδότηση για εξοπλισμό από τους δύο τεχνολογικούς κολοσσούς της Κίνας. Η εντολή αφορά τους μικρούς, επαρχιακούς παρόχους τηλεπικοινωνιών, καθώς οι μεγαλύτεροι πάροχοι των ΗΠΑ δεν χρησιμοποιούν εξοπλισμό από αυτές τις εταιρείες. Η Επιτροπή προχώρησε σε μία λεπτομερής καταγραφή όλων των παρόχων για να διαπιστώσει ποιοι από αυτούς χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό της Huawei και της ZTE. «Αποτελεί ύψιστη εθνική προτεραιότητα η ασφάλεια των δικτύων επικοινωνίας της χώρας μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητήσαμε ολοκληρωμένες πληροφορίες από τους παρόχους σχετικά με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες από μη αξιόπιστους προμηθευτές, που έχουν ήδη εγκατασταθεί στα δίκτυά μας», δήλωσε ο πρόεδρος της FCC.

Η Space Hellas ολοκλήρωσε το δεύτερο στάδιο επένδυσης στην AgroApps
Η Space Hellas αύξησε τη συμμετοχή της στην AgroApps στο 35%, με την απόκτηση επιπλέον ποσοστού 16% των υφιστάμενων εταιρικών μεριδίων της εταιρείας στις 25.08.2020, φτάνοντας τη μέχρι σήμερα επένδυση στις €825.000. Με την υλοποίηση του δεύτερου σταδίου επένδυσης στην AgroApps, η Space Hellas επιβεβαιώνει την εμπορική της στρατηγική για μια δυναμικότερη επέκταση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και εφαρμογών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα. Η AgroApps εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων για τον αγροτικό τομέα, οι οποίες καλύπτουν τόσο τις ανάγκες ενός μικρού παραγωγού, όσο και πιο απαιτητικές ανάγκες εταιρειών και δημόσιων φορέων, καθώς περιλαμβάνουν συστήματα παρακολούθησης και διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, υψηλής ανάλυσης πρόγνωση καιρού, υπηρεσίες παρακολούθησης και ελέγχου των υδάτινων πόρων, υπηρεσίες για τον τομέα των γεωργικών ασφαλίσεων, καθώς επίσης και εξατομικευμένες λύσεις για εταιρείες και δημόσιους φορείς.

RSA: Νέο επιχειρηματικό status ως ανεξάρτητη εταιρεία
Τη λειτουργία της ως ανεξάρτητη εταιρεία, μετά την ολοκλήρωση της εξαγορά της από την Symphony Technology Group, ανακοίνωσε η RSA, κατασκευαστής λύσεων κυβερνοασφάλειας και διαχείρισης κινδύνων. Η ADACOM συνεργάζεται με την RSA τα τελευταία 14 χρόνια και αποτελεί τον μοναδικό πιστοποιημένο και με εμπειρία συνεργάτη της RSA στο Archer (πλατφόρμα διαχείρισης governance & risk) & RSA IDM (identity management), διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία σε τοπικό επίπεδο και σημαντική εγκατεστημένη βάση. Η RSA θα επιδιώξει την ανάπτυξη σε τρεις βασικούς επιχειρηματικούς τομείς μέσω των κορυφαίων λύσεων της αγοράς, τις οποίες τις προσφέρει είτε ως λογισμικό είτε ως SaaS:

▶ Ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων μέσω της λύσης RSA Archer Suite
▶ Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο μέσω των λύσεων RSA SecurID Suite, RSA NetWitness Platform και του συνεδρίου RSA Conference
▶ Omnichannel Fraud Prevention μέσω της λύσης RSA Fraud και Risk Intelligence Suite

Η Uni Systems ιδρύει τον Συνεργατικό Σχηματισμό Καινοτομίας «Πλειάδες» για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Η Uni Systems, ανακοίνψσε την ίδρυση του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας «Πλειάδες» για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Pleiades IoT Innovation Cluster) σε συνέχεια ένταξής του στο πρόγραμμα επιχορήγησης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Σκοπός του «Pleiades IoT Innovation Cluster» είναι η ανάπτυξη και προώθηση τεχνολογικής καινοτομίας στην περιοχή του Internet of Things μέσω της συντονισμένης συνεργασίας μεταξύ των μελών του. Η Uni Systems είναι ο φορέας αρωγός του Cluster που αποτελείται από ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά ιδρύματα, μεγάλες και μικρομεσαίες εταιρείες με συγκεκριμένη τεχνογνωσία καθώς και νεοφυείς επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, το κάθε μέλος έχει τον δικό του, σημαίνοντα ρόλο στο οικοσύστημα, υποστηρίζοντάς το μέσω εύρους εκτεταμένων συνεργειών.

Τα διασυνδεδεμένα μέλη του ενεργούν ως μέρη του ευρύτερου συνόλου και ολοκληρώνουν έργα σε εθνικές και περιφερειακές περιοχές Έρευνας και Καινοτομίας προκειμένου να αναπτύξουν προγράμματα μέσω πρωτοβουλιών που εντάσσονται στο Πρόγραμμα-πλαίσιο Horizon 2020, σε προγράμματα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, σε άλλες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες καθώς και στην ευρύτερη αγορά. Το «Pleiades IoT Innovation Cluster» αποτελείται επί του παρόντος από περισσότερα από τριάντα (30) μέλη, ενώ συνεχώς επεκτείνεται. Τα μέλη του επικεντρώνονται στον συνδυασμό, στη δοκιμή καινοτόμων λύσεων και στην υιοθέτηση νέων μεθόδων και βέλτιστων πρακτικών που ενισχύουν τις επιχειρησιακές λειτουργίες στα Έξυπνα οικοσυστήματα.

Intrum Hellas: Αναλαμβάνει τη διαχείριση των δανείων του ομίλου Forthnet
Η Intrum Hellas αναλαμβάνει τη διαχείριση των δανείων του Ομίλου Forthnet, συνολικού ύψους 281 εκατ. ευρώ, για λογαριασμό της εταιρίας United Group (NewCo United Group Hellas). H United Group, μέσω συμφωνίας που υπέγραψε στις 28 Μάϊου με τις πιστώτριες τράπεζες, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Attica Bank, απέκτησε το σύνολο των απαιτήσεων τoυ oμίλου Forthnet και μετοχική συμμετοχή στην εταιρία. Έγινε ακόμη ένα βήμα για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Forthnet, με την μετατροπή 85.766.667 μετατρέψιμων ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας, στην οποία προχώρησε η United Group.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet αυξάνεται κατά 25.730.000 εκατ. ευρώ με την έκδοση 85.766.667 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.
Η συμφωνία για την μεταβίβαση των τραπεζικών δανείων της εταιρείας τηλεπικοινωνιών στη σερβική United Group, που ανήκει στηβρετανική BC Partners, έναντι περίπου 45 εκατ. ευρώ σηματοδοτεί, επί της ουσίας, την προοπτική εισόδου ενός νέου «παίκτη» στην αγορά, ο οποίος διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία και κεφαλαιακή επάρκεια, τομείς στους οποίους υστερούσε η Forthnet. Μόλις ολοκληρωθεί το deal θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την εμφάνιση του τέταρτου παρόχου στο πεδίο της κινητής.

SingularLogic myCloud
Την πλατφόρμα SingularLogic myCloud, μέσω της οποίας ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα συνδρομητικών υπηρεσιών (SaaS), ανεξάρτητα από το λογισμικό που χρησιμοποιούν, ανέπτυξε η SingularLogic. Οι υπηρεσίες της πλατφόρμας ανταποκρίνονται στις επιχειρησιακές ανάγκες, είτε αυτές αφορούν ψηφιακές υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την καθημερινή λειτουργία και αποτελεσματικότητα ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών του Δημοσίου, είτε φορολογιστικές απαιτήσεις, όπως ηλεκτρονικά βιβλία, δηλώσεις ΦΠΑ, δηλώσεις εισοδήματος, διαχείριση και υποβολή λοιπών φόρων, διαχείριση των οικονομικών καταστάσεων κ.ά. Η πλατφόρμα φιλοξενείται στο Microsoft Azure και επιτρέπει τη διεπαφή και τη διαλειτουργικότητα, τόσο με τις εφαρμογές λογισμικού της SingularLogic όσο και τρίτων κατασκευαστών. Η υπηρεσία e-books είναι η πρώτη διαθέσιμη της πλατφόρμας SingularLogic myCloud και αποτελεί τον κόμβο επικοινωνίας και διάδρασης των επιχειρηματικών εφαρμογών με την πλατφόρμα myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ.