Ο όμιλος της Newsphone εμφάνισε αύξηση 7,83% των καθαρών κερδών και 17,16% του κύκλου εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2009 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008.

Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) διαμορφώθηκαν σε 2,38 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2009 έναντι 2,21 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,16 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2009 έναντι 4,62 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένα κατά 11,69%. Ακόμα, άνοδο σημείωσαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) τα οποία αυξήθηκαν κατά 9,64% και ανήλθαν σε 3,31 εκατ. ευρώ έναντι 3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2008.