Η EneraNET ως επίσημος αντιπρόσωπος της gateProtect ανακοινώνει τη διάθεση των καινοτόμων UTM Appliances της gateProtect στην Ελληνική αγορά.

Τα UTM Appliances της gateProtect χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες για την ασφάλεια των δικτύων όπως: Firewall, Bridging, VLAN, Single Sign-On, Traffic-Shaping, QoS, IPSec/SSL (X.509), IDS/IPS, Webfilter (powered by Comtouch), Virusfilter (powered by Kaspersky), Realtime Spam Detection, HTTPs Proxy και VPN-Crypto Acceleration. Η περίπλοκη διαχείριση συστημάτων UTM  κρύβει τους μεγαλύτερους κινδύνους για την ασφάλεια δικτύων και υποδομών.

Με την πατενταρισμένη τεχνολογία eGUI της gateProtect ο χρόνος διαχείρισης και εγκατάστασης μειώνεται στο ελάχιστο και ο κίνδυνος παράβλεψης σημαντικών ρυθμίσεων εξαλείφεται παντελώς.