Στον κόσμο της ψηφιακής πραγματικότητας εισέρχεται το Φιλοτελικό και Ταχυδρομικό Μουσείο στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Διαχείριση του πολιτισμικού αποθέματος του», το οποίο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας με ανάδοχο τη NextCom.

Συγκεκριμένα στα τέλη Φεβρουαρίου οι επισκέπτες της ιστοσελίδας https://ft-museum.gr/ θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που θα δίνει η διαδικτυακή πύλη. Κυριότερη εξ αυτών θα είναι η παρουσίαση σε ηλεκτρονική μορφή χιλιάδων γραμματοσήμων από την σύγχρονη ιστορία του φιλοτελισμού στη χώρα μας, από το πρώτο, που αποτύπωνε την κεφαλή του θεού Ερμή και κυκλοφόρησε το μακρινό 1861 έως και τα σημερινά.

Το έργο περιλαμβάνει εκτενείς διαδικασίες ψηφιοποίησης, με σάρωση εγγράφων και εξειδικευμένες φωτογραφήσεις αντικειμένων, υπερβαίνοντας τις 85.000 λήψεις. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό μουσείο, προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες, καθώς και στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα, προσφέροντας πλούσια ιστορικά εκθέματα και γνώσεις που διαμόρφωσαν την ταχυδρομική ιστορία της χώρας.

«Το έργο της ψηφιοποίησης του Φιλοτελικού και Ταυχδρομικού Μουσείου θεωρώ ότι συντελεί στην προστιθέμενη αξία του πολιτισμού της χώρας μας και καλώ νέους και παλιότερους να περιηγηθούν στις νέες ψηφιακές του υπηρεσίες», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής Εργων της Κοινωνίας  της Πληροφορίας, Δημήτρης Γιάντσης κατά τη διάρκεια ημερίδας για την παρουσίαση του έργου.