Την πρώτη επένδυσή του, συνολικού ύψους 1.000.000 ευρώ στην εταιρεία Pragma IoT  ανακοίνωσε το Northern Greece Investment Fund (NGIF), το οποίο διαχειρίζεται η Thermi VCM.

Η Pragma IoT, που ιδρύθηκε στα τέλη του 2017 στην Θεσσαλονίκη, είναι εταιρία τεχνοβλαστός (spin off) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Παρέχει λύσεις Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) και άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες προς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Ο πυρήνας των υπηρεσιών της, είναι μια δυναμική πλατφόρμα Διαδικτύου των Πραγμάτων που καλύπτει τον πλήρη κύκλο «Συλλογής» – με χρήση πολλαπλών πρωτοκόλλων επικοινωνίας, «Αποθήκευσης» – με βελτιστοποιημένες μορφοποιήσεις δεδομένων, αυτόματης «ανάλυσης» – με τεχνικές βαθιάς μηχανικής μάθησης, και «παρουσίασης» μεγάλων δεδομένων (big data) που προέρχονται από αισθητήρες (sensors), συσκευές (devices), πύλες (gateways) αλλά και άλλες πηγές πληροφορίας (συστήματα ERP, βάσεις δεδομένων κ.α.).

Η εταιρεία παρέχει λύσεις στους τομείς της Βιομηχανίας 4.0, των Έξυπνων Πόλεων, των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ηλεκτρισμός, αέριο, νερό), του περιβάλλοντος, της γεωργίας, της ναυτιλίας, κ.α. Σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια η εταιρία έχει συνάψει συνεργασίες με πάνω από 30 επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την διεθνή αγορά και έχει αναπτύξει μια ομάδα στελεχών – συνεργατών και άρτια εκπαιδευμένων μηχανικών υλικού και λογισμικού. επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη σε τεχνολογίες αιχμής όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση, η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, τα συστήματα τηλεπικοινωνιών νέας γενιάς, κ.α. Επίσης είναι μέλος Συστάδων (clusters) Επιχειρήσεων και Κέντρων Ικανοτήτων στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, των έξυπνων κτηρίων μηδενικών ρύπων, των τηλεπικοινωνιών 5G και της βιομηχανίας 4.0.

«Θα δώσουμε έμφαση στην ανάπτυξη νέων λύσεων, και την διεύρυνση του πελατολογίου μας, που ήδη απαρτίζεται από μεγάλες εγχώριες και πολυεθνικές επιχειρήσεις», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Λάμπρος Μακρής, διευθύνων σύμβουλος της Pragma IoT.

Κεφάλαια ύψους 30 εκατ. ευρώ
Το Northern Greece Investment Fund ιδρύθηκε το 2021, με έδρα την Θεσσαλονίκη. Το NGIF διαχειρίζεται συνολικά κεφάλαια ύψους 30 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (πρώην ΤΑΝΕΟ). Το NGIF επενδύει τα κεφάλαια του σε αναπτυσσόμενες καινοτόμες επιχειρήσεις στους κλάδους των Τροφίμων – Ποτών, της μεταποίησης, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εξοικονόμησης Ενέργειας & Διαχείρισης Αποβλήτων, των Υπηρεσιών Υγείας, του Τουρισμού, καθώς και σε εταιρείες της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.