Με στόχο την καταπολέμηση της εμπορίας παράνομων προϊόντων καπνού η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προχωρά στην απόκτηση ενός αναβαθμισμένου, ολοκληρωμένου και μόνιμου συστήματος έκδοσης μοναδικών κωδικών ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων.

Η προθεσμία κατάθεσης προσφορών του ανοιχτού διαγωνισμού είναι η 30η Μαρτίου 2020 και το ύψος του διαγωνισμού είναι στις 1.438.400 ευρώ. Στη χώρα μας λειτουργεί ήδη ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο ωστόσο είναι προσωρινό και πρόκειται να αντικατασταθεί από το μόνιμο πληροφοριακό σύστημα.

Μέσα από το νέο σύστημα, κάθε προϊόν καπνού θα διαθέτει πάνω του έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό ο οποίος θα το συνοδεύει από την παραγωγή, την εμπορία του μέχρι και τη διάθεσή του στον τελικό καταναλωτή. Στην Ελλάδα, η ΓΓΠΣΔΔ αποτελεί τον μοναδικό εκδότη (ID issuer) αυτών των κωδικών.

Το κόστος παραγωγής των κωδικών (6 ευρώ ανά 10.000 κωδικούς) επωμίζονται οι παραγωγοί καπνικών προϊόντων. Το νέο πληροφοριακό σύστημα συνοδεύεται από ειδική εφαρμογή, που μέσω portal και χρήσης του μοναδικού κωδικού θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο αναλυτικές πληροφορίες για το κάθε προϊόν.