Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, χαιρέτισε την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου τις εργασίες του Φόρουμ της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) με θέμα: «Towards 5G Enabled Gigabit Society» αναφέροντας κατά το χαιρετισμό του: «Οι Τηλεπικοινωνίες αποτελούν πυλώνα ανάπτυξης. Η θέση της χώρας μας στο χάρτη της δίνει τη δυνατότητα να μετατραπεί σε κόμβο για την ευρύτερη περιοχή, γι’ αυτό η Ελλάδα χρειάζεται αξιόπιστα δίκτυα. Με οδηγό την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 βάζουμε τις βάσεις για την ψηφιακή ανάπτυξη».

Επίσης, ο Υπουργός ΨΗΠΤΕ περιέγραψε τους επτά τομείς παρέμβασης, στους οποίους εστιάζεται η προσπάθεια ώστε η Ελλάδα να ενταχθεί με αξιώσεις στον ευρωπαϊκό ψηφιακό χάρτη, ενώ αναφέρθηκε σε 226 προτάσεις για έργα ΤΠΕ που υποβλήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2017 μέχρι και τον Ιούνιο του 2018 και η πλειοψηφία των οποίων αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα (ΕΣΠΑ και CEF).

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου ΨΗΠΤΕ, Βασίλης Μαγκλάρας, τόνισε τη σημασία της ευρυζωνικότητας για την ανάπτυξη της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής, ενώ αναφέρθηκε, επίσης, στις δράσεις που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στους νέους ευρωπαϊκούς στόχους (Gigabit Society 2025), με στόχο την ευρυζωνική κάλυψη με υψηλές ταχύτητες σε όλη την επικράτεια. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών για την προώθηση των τεχνολογιών 5G στη χώρα.

Ο Διευθυντής του Γραφείου Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών της ITU, Chaesub Lee, αφού ευχαρίστησε το Υπουργείο ΨΗΠΤΕ για τη φιλοξενία, ανέφερε ότι: «Στο συνέδριο της Αθήνας θα συζητηθεί όλο το οικοσύστημα και οι επιχειρηματικές προκλήσεις στον τομέα των ΤΠΕ, καθώς επίσης και ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας και οι έξυπνες πόλεις. Συνεργαζόμενοι, μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα αξιόπιστο περιβάλλον 5G, ικανό να στηρίξει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές του κόσμου».