Η Norton, θυγατρική της Symantec, δημοσίευσε την ετήσια αναφορά της για το κυβερνοέγκλημα.

Σύμφωνα με αυτήν, οι ζημιές παγκοσμίως ένεκα του κυβερνοεγκλήματος (για το χρονικό διάστημα, Ιούλιος 2011-Iούνιος 2012) ανέρχονται στα 110 δις δολάρια. Όσον αφορά τη Ευρώπη το κόστος από τη δράση των κυβερνοαπατεώνων ανήλθε στα 16 δις δολάρια. Όπως αναφέρει η σχετική μελέτη, στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα 556 εκατομμύρια ενήλικες έπεσαν θύματα ηλεκτρονικής απάτης. Ήτοι περισσότεροι από τους κατοίκους της ΕΕ ή 46% των ενήλικων που μπαίνουν στο Internet. Eπιπλέον, δύο στους τρεις ενήλικες που δραστηριοποιούνται online έχουν πέσει, τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους, θύματα των κυβερνοαπατεώνων. Για την έρευνά της η Norton χρησιμοποίησε ένα δείγμα 13.000 ατόμων από 24 χώρες.