Στην καθιέρωση του brand “Nova” για το σύνολο των υπηρεσιών της που απευθύνονται τόσο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και σε οικιακούς πελάτες, προχωρά η Forthnet.

Από εδώ και πέρα, οι συνδρομητές της τελευταίας θα απολαμβάνουν ολοκληρωμένες και καινοτόμες υπηρεσίες internet, τηλεφωνίας και τηλεόρασης για το σύνολο των αναγκών τους, όσον αφορά την ψυχαγωγία και την επικοινωνία, υπό την ονομασία “Nova”. Στο πλαίσιο της ενοποίησης των υπηρεσιών, σταδιακά το σύνολον των καταστημάτων Forthnet μετονομάζονται και μεταμορφώνονται σε καταστήματα Nova, ενώ οι αριθμοί τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για υπηρεσίες internet, τηλεφωνίας και συνδρομητικής τηλεόρασης είναι οι 18345 για συνδρομητές οικιακών υπηρεσιών και 13832 για εταιρικούς συνδρομητές.