Τα ξενοδοχεία Novotel Athens και Hotel Acropolis Select προστέθηκαν στο πανελλαδικό δίκτυο σημείων διάθεσης της υπηρεσίας WiZiFi, παρέχοντας στους πελάτες τους τη δυνατότητα μόνιμης σύνδεσης στο Διαδίκτυο, 24 ώρες το 24ώρο, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται, εντός ή εκτός του χώρου διαμονής τους.

Οι πελάτες των ξενοδοχείων νοικιάζουν τη συσκευή και την υπηρεσία WiZiFi κατά τη διάρκεια της παραμονής τους και αποκτούν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, χωρίς περιορισμό χρόνου ή ΜΒ, με ταχύτητες 4G/LTE, σταθερό ημερήσιο κόστος, χωρίς έξοδα περιαγωγής (Roaming), ενώ μπορούν να συνδέσουν ταυτόχρονα μέχρι και 10 συσκευές (smartphones, tablets, notebooks, wearables).