Η Cosmos Business Systems μαζί με την OTS στα πλαίσια του έργου της Κοινωνίας της Πληροφορίας με θέμα "Σχεδίαση και Κατασκευή Διαδικτυακής Πύλης για τα Δάση και τη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων", έχει αναλάβει την διοργάνωση των δράσεων προβολής και προώθησης του νέου διαδικτυακού τόπου για τις Διευθύνσεις Δασών και Υδάτων: www.dasi-ydata.gr.

Το συγκεκριμένο έργο, που κατακυρώθηκε μετά από δημόσιο διαγωνισμό στην ένωση των εταιρειών Cosmos Business Systems – OTS, έχει συνολικό ύψος προϋπολογισμού 1.679.600 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και περιλαμβάνει τόσο έργα υποδομής (εξοπλισμός, δίκτυα) , όσο και εφαρμογές λογισμικού (Portal, content) καθώς και την προβολή του στις τοπικές κοινωνίες.

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, οι πολίτες κάθε Περιφέρειας της χώρας, αποκτούν ένα σύγχρονο “εργαλείο” που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των ιδίων  και των Επιχειρήσεων, ιδιαίτερα για τα θέματα που αφορούν τις Διευθύνσεις Δασών και Υδάτινων πόρων.

Η ένωση Cosmos – OTS  θα παρουσιάσει τη λειτουργία της Διαδικτυακής Πύλης, μέσα από την διοργάνωση 13 ημερίδων που θα πραγματοποιηθούν το προσεχές διάστημα στις πρωτεύουσες των 13 Περιφερειών της Ελλάδος. Η πρώτη ημερίδα πραγματοποιείται στην πρωτεύουσα της Ηπείρου, τα Ιωάννινα στις 25 Μαΐου 2009.