Η ένωση εταιρειών Space Hellas - Intracom υλοποίησαν και ολοκλήρωσαν έργο Ανάπτυξης του Θαλάσσιου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού.

Στα πλαίσια του έργου, η Space Hellas ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού για την υλοποίηση του Θαλάσσιου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών. Επίσης, πραγματοποίησε τη διαμόρφωση του Μηχανογραφικού Κέντρου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας όπου εγκαταστάθηκαν τα νέα συστήματα, την εκπαίδευση του προσωπικού της Υδρογραφικής Υπηρεσίας στη λειτουργία και συντήρηση των νέων συστημάτων, την προσαρμογή των νέων συστημάτων στις υφιστάμενες υποδομές επικοινωνιών της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, καθώς και την ψηφιοποίηση αναλογικών βαθυμετρικών και τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Αντικείμενο του έργου ήταν η δημιουργία κατάλληλης υποδομής για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης και επεξεργασίας των Γεωγραφικών Πληροφοριών του Ελλαδικού Θαλασσίου χώρου, που υπάγεται στην αρμοδιότητα της Υδρογραφικής Υπηρεσίας. Επίσης, σημαντικό κομμάτι του έργου ήταν η ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης και διάχυσης μέσω Internet των προϊόντων της Υδρογραφικής Υπηρεσίας με μεθόδους Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Υπενθυμίζεται πως εκτός της ένωσης εταιρειών Space Hellas – Intracom, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές οι ενώσεις εταιρειών: 1) Symmetrics – Infomap – Virtual Trip και 2) PC Systems – Epsilon International. Η ημερομηνία ανάθεσης ήταν στις 18 Μαρτίου 2007 και ο χρόνος υλοποίησης διήρκεσε 19 μήνες. Το κόστος του έργου ανήλθε στα 1.496.880 ευρώ.