Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η μετάβαση των πληροφοριακών συστημάτων όλων των καταστημάτων Βερόπουλος στο πληροφοριακό σύστημα της METRO.

Μέσα σε διάστημα έξι μηνών ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες αλλαγές που έπρεπε να γίνουν στο μηχανογραφικό εξοπλισμό σε όλα τα επίπεδα και στα 152 καταστήματα της αλυσίδας. Το έργο υλοποιήθηκε από κοινού από τα Τμήματα Υποστήριξης Χρηστών της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής της METRO. Στο ίδιο χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκε και η εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος Warehouse Management της METRO στο Κέντρο Διανομής Μάνδρας και στο νέο Κέντρο Διανομής της εταιρείας στη θέση Γέφυρα στη Θεσσαλονίκη, ενώ εγκαταστάθηκαν τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα της METRO σε όλους τους υπολογιστές των εργαζόμενων που μετακόμισαν στην προέκταση των εγκαταστάσεων των κεντρικών γραφείων της εταιρείας στις αρχές Ιουνίου.

Η Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής  αναμένει πλέον το πράσινο φως για την ενοποίηση και του πληροφοριακού συστήματος της Οικονομικής Διαχείρισης, που πρέπει να παραμείνει στα συστήματα της Βερόπουλος μέχρι να δοθεί η τελική έγκριση για την ενοποίηση των αριθμών φορολογικού μητρώου. Μετά την ολοκλήρωση της ενοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων, ένα project συνολικού προϋπολογισμού 6 εκ. ευρώ, η Διεύθυνση Πληροφορικής θα προχωρήσει στην υλοποίηση νέων projects, τα οποία είχε αναβάλλει προσωρινά πέρυσι το Νοέμβριο για να σχεδιάσει και να υλοποιήσει με επιτυχία το έργο της ενοποίησης.