Η τεχνολογία του cloud computing αποτελεί το επίκεντρο σημαντικών συζητήσεων που αφορούν από τη δημιουργία ή απώλεια θέσεων εργασίας, ως την ανάπτυξη ή συρρίκνωση των επιχειρήσεων.

Η μεγάλη προβολή του cloud computing, πέρα από τις νέες υπηρεσίες και προϊόντα, γεννά παράλληλα προσδοκίες, αλλά και ανησυχίες. Θεωρώ λοιπόν χρήσιμο να συζητήσουμε κάποιους μύθους που έχουν αναπτυχθεί γύρω από το cloud:

100% Διαθεσιμότητα
– Η υπόσχεση για 100% διαθεσιμότητα θα είχε ως προϋπόθεση το αλάνθαστο της τεχνολογίας και αγνοεί εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι φυσικές καταστροφές ή αμέλειες που πάντα θα επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα.

Τέλος στον πονοκέφαλο του ΙΤ
– Είναι αφελής η πεποίθηση πως μεταφέροντας για παράδειγμα τους servers στο cloud, μεταφέρεται αυτόματα και ο «μπελάς» της διαχείρισής τους. Απλό παράδειγμα είναι το backup και restore, που δε γίνεται από μόνο του. Φυσικά, με το κατάλληλο επιπλέον τίμημα, παρέχεται και αυτή η υπηρεσία.

Μειωμένη Ασφάλεια
– Πολυσυζητημένο θέμα επίσης ότι το cloud δεν είναι ασφαλές. Η αλήθεια είναι πως το cloud δεν είναι λιγότερο ή περισσότερο ασφαλές από κάθε άλλο ιδιωτικό περιβάλλον. Ακόμα και αν η συγκέντρωση σε λίγα data centers τα καθιστά στόχους, γίνεται ευκολότερη η διαχείριση των λειτουργικών συστημάτων, η εφαρμογή των patches και η συνολική προστασία τους. Χρειάζεται όμως συνεργασία με τους παρόχους, καθώς οι ενέργειες για να πετύχετε τη συνολική προστασία του περιβάλλοντος σας είναι μοιρασμένες.

Μειωμένο Κόστος
– Ο πλέον επαναλαμβανόμενος μύθος. Αρκετοί επιχειρηματίες και δυστυχώς αρκετοί CIO’s προσδοκούν μέσω του cloud computing σημαντική μείωση του κόστους. Το cloud προσφέρει ευελιξία και βελτιστοποίηση στη χρήση των πόρων, όχι μείωσή τους. Μόνο σε περιβάλλοντα με μεγάλες διακυμάνσεις στη ζήτηση υπολογιστικής ισχύος παρατηρούμε μείωση κόστους, καθώς αποφεύγεται η αγορά υπέρ-διαστασιολογημένου εξοπλισμού. Για εταιρίες στο ξεκίνημά τους, αλλά και για μικρομεσαίες, το cloud παρέχει τη σημαντική δυνατότητα μειωμένων επενδύσεων κεφαλαίου για εξοπλισμό και άδειες λογισμικού.

Επομένως, χρειάζεται πάντα προσεκτική εκτίμηση των αναγκών μας και λεπτομερής ανάλυση των παροχών και του κόστους σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους.