Η «Διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας» (42%) και τα «Συμβάντα στον κυβερνοχώρο» (40%) είναι οι κορυφαίοι επιχειρηματικοί κίνδυνοι παγκοσμίως, σύμφωνα με το Allianz Risk Barometer 2018 που δημοσίευσε η Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).

Η έκθεση του 2018 βασίζεται στη γνώση 1.911 εμπειρογνωμόνων σε θέματα εταιρικών κινδύνων από 80 διαφορετικές χώρες. Επιπλέον, οι κίνδυνοι από τις «Νέες Τεχνολογίες» (7η θέση το 2018 από 10η θέση το 2017) είναι από τους πιο ανερχόμενους, καθώς οι εταιρείες αναγνωρίζουν ότι καινοτομίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη ή η αυτόνομη μετακίνηση θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέες υποχρεώσεις αστικής ευθύνης και ζημιές μεγαλύτερης κλίμακας, στο μέλλον.