Ο Γιώργος Δριτσάνος, Home and Business Networks (HBΝ) Sales Manager για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, ανέλαβε από την 1η Ιανουαρίου 2013 τη Διεύθυνση Πωλήσεων της APC by Schneider Electric και για τις παραπάνω χώρες.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γ. Δριτσάνος θα είναι υπεύθυνος για τις πωλήσεις της εταιρείας στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Αναλαμβάνοντας τα νέα του καθήκοντα, δήλωσε σχετικά: «Είμαι υπερήφανος που ηγούμαι της διεύθυνσης πωλήσεων της APC by Schneider Electric για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων υποδομής ισχύος και ψύξης για Data Centers.

Θα αξιοποιήσω τις γνώσεις και την εμπειρία μου, σε στενή συνεργασία με όλα τα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας και την αύξηση του μεριδίου μας στην αγορά.» O Γιώργος Δριτσάνος εντάχθηκε στη Schneider Electric το 2008 ως Enterprise Account Manager, Data Centers Infrastructure, για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.

Στη συνέχεια, όταν κατείχε τη θέση του HBΝ Sales Manager Greece, Cyprus & Malta, έως το 2012, ήταν υπεύθυνος για την αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου πωλήσεων και την περαιτέρω ανάπτυξή του.

O Κώστας Αθανασόπουλος, ο οποίος από το 2007, ήταν Διευθύνων Σύμβουλος στην APC by Schneider Electric και Country Manager για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα αναλαμβάνει νέα καθήκοντα στο εξωτερικό συνεχίζοντας τα επαγγελματικά του βήματα και σταδιοδρομία εντός του ομίλου της Schneider Electric.