Η CA Technologies South Eastern Europe (CA SEE) εντάσσει στο δυναμικό της τον Γιώργο Κουσίση ως Business Development Manager με αρμοδιότητες στις αγορές της Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας και Αλβανίας.

Η συνεργασία αποτελεί μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή, η οποία σηματοδοτείται με την προσθήκη στην ομάδα του business development αρκετών νέων στελεχών, μεταξύ των άλλων και για τις αγορές της Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Σερβίας. Ο Γ.  Κουσίσης  διαθέτει πολυετή εμπειρία στην τοπική και διεθνή αγορά, προερχόμενος από την Hewlett Packard Enterprise, όπου τα τελευταία 8 χρόνια κατείχε τη θέση του Enterprise Software Business Development Manager με περιοχή ευθύνης τη Νότια Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Κατά την εικοσαετή του θητεία κατείχε θέσεις ευθύνης τόσο στην HP Hellas όσο και σε ελληνικές εταιρίες Πληροφορικής.