Αποχωρεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Σαλιάρης Φασσέας από τη Google, όπου ασκούσε καθήκοντα Country Manager για την Ελλάδα και την Κύπρο από τον Σεπτέμβριο του 2008.

Πριν από τη Google διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της OgilvyOne, ενώ προηγούμενα ήταν ιδρυτής και Managing Partner της Yellownetroad. Είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor σε Management Sciences από το Πανεπιστήμιο Warwick, καθώς και MSc στην Ανάλυση, το Σχεδιασμό και τη Διαχείριση Συστημάτων Πληροφορικής από το LSE.