Η ASUSTeK καλωσόρισε στο δυναμικό της τον Θεόδωρο Φαράζογλου, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου της Ταϊβανέζικης εταιρείας τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Στόχος του είναι να διαχειριστεί αποτελεσματικά και να αναπτύξει στρατηγικά την ελληνική αγορά, με σκοπό να ικανοποιήσει την ανάγκη εκπροσώπησης της ASUS στην Ελλάδα, ο Θ. Φαράζογλου με μακροχρόνια εμπειρία τόσο στην τοπική αγορά, όσο και στα προϊόντα της ASUS, θα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο της ελληνικής αγοράς με την κεντρική διεύθυνση της ASUS Ανατολικής Ευρώπης για να αντιλαμβάνεται και να ικανοποιεί τις ανάγκες της τοπικής αγοράς.

Ο Luca Rossi, ASUS Regional Director της Ιταλίας και Ανατολικής Ευρώπης, δήλωσε τα εξής: “H Ελλάδα συνιστά για την ASUS μία αγορά με μεγάλες δυνατότητες και μία φυσική, τοπική παρουσία θα είναι αρωγός στην επίτευξη των στόχων μας, ενώ θα αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για την πραγματοποίηση μίας πιο δομημένης και σαφώς προσδιορισμένης στρατηγικής, για την τοπική υποστήριξη των πελατών της”.