Ο Νίκος Δημητρόπουλος ανέλαβε, από 17 Δεκεμβρίου 2012, τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων της εταιρείας Westnet Distribution Α.Ε., μέλος του Ομίλου εταιρειών του Π. Γερμανού, Olympia Development.

Ο Ν. Δημητρόπουλος διαθέτει πλούσια επαγγελματική εμπειρία και προϋπηρεσία, τόσο στο χώρο της διανομής, όσο και της κατασκευής προϊόντων ψηφιακής τεχνολογίας. Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται καίριες θέσεις σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως οι Info Quest, Creative Labs αλλά και Sony Hellas όπου κατείχε τη θέση Κey Accounts Manager μέχρι και σήμερα. Είναι κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο του Leicester καθώς και πτυχίου Προγραμματιστή – Βοηθού Αναλυτή H/Y. Η ένταξή του στο δυναμικό της Westnet εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης ανάπτυξης της εταιρείας.