Στη σημασία που έχουν τα ανοιχτά δεδομένα για τη λογοδοσία και τη διαφάνεια των εθνικών κυβερνήσεων επικεντρώνεται η έκθεση “E-Government Survey 2016”, που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα από το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων (DESA) του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με την έκθεση, η ανοικτή πρόσβαση σε δημόσιες πληροφορίες και δεδομένα είναι ζωτικής σημασίας για την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς:
– ενισχύει την αποτελεσματικότητα της ανταπόκρισης των κυβερνήσεων στις σύνθετες και πολυδιάστατες προκλήσεις της ανάπτυξης
– συμβάλει στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων θεσμών για την καταπολέμηση της φτώχειας, τη μείωση της πείνας, την παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών και στο να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των γυναικών και των ευάλωτων ομάδων,
– ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των τομέων στις διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, καθώς και στο σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών.
– επιτρέπει στο κοινό τη επαναχρησιμοποίηση των ελεύθερων διαθέσιμων στοιχείων για οποιονδήποτε σκοπό.