Επικεφαλής στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα LiveCity, που στόχο έχει την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών μέσω της χρήσης video, ανέλαβε ο ΟΤΕ. Το πρόγραμμα αξιοποιεί την ανάπτυξη εφαρμογών επικοινωνίας για την εκπαίδευση, την υγεία, την πολιτιστική ενημέρωση και την εξυπηρέτηση του πολίτη, ενώ εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην προώθηση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων εφαρμογών ευρυζωνικότητας.

Στο πλαίσιό του LiveCity, θα δημιουργηθεί ένα ιδεατό δίκτυο μεταξύ των ευρωπαϊκών φορέων και πόλεων που συμμετέχουν σ’ αυτό, προσφέροντας τη δυνατότητα διαδραστικής επικοινωνίας για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών. Παράλληλα, ο ΟΤΕ θα συνδέσει επιλεγμένα σημεία του Δήμου Βριλησσίων, καθώς και δύο σχολεία του Δήμου, με το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ.

Έτσι, με τη χρήση ζωντανού βίντεο υψηλής ποιότητας και μέσω κατάλληλης δικτυακής υποδομής, οι κάτοικοι του Δήμου θα μπορούν να ενημερώνονται για τα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά δρώμενα του Μουσείου, ενώ οι μαθητές των εμπλεκομένων σχολείων θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν διαδραστικά στα αντίστοιχα προγράμματα του Μουσείου.

Επιπλέον, στο ερευνητικό πρόγραμμα προβλέπεται και η υλοποίηση διεθνούς διασύνδεσης με το αντίστοιχο Μουσείο P&T της πόλης του Λουξεμβούργου, με στόχο την προβολή και ανταλλαγή πολιτιστικού περιεχομένου, αλλά και την προώθηση κοινών δράσεων που εστιάζονται στον πολιτισμό και την εκπαίδευση.