Στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για την υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος συγκέντρωσης, ανάλυσης, επεξεργασίας και απεικόνισης δεδομένων µε χρήση στοχαστικών μοντέλων προχώρησε πρόσφατα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΕΟΠΥΥ.

Συγκεκριμένα αξιολογήθηκαν οι προσφορές των εταιρειών ΟΤΕ, SingularLogic, όπως και των ενώσεων εταιρειών PwC/iKnowHow/Cosmos Business Systems και KPMG/MedNet. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης απορρίφθηκε η προσφορά την ένωσης εταιρειών KPMG/MedNet, ενώ στο επόμενο στάδιο προχώρησαν της αξιολόγησης οι υπόλοιπες τρεις τεχνικές προσφορές. Ο ΟΤΕ συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία (106,7) και ακολουθούν η ένωση PwC/iKnowHow/Cosmos Business Systems (102,28) και η SingularLogic (101,03).