Με τις λύσεις COSMOTE e-health προχωρά ο Όμιλος ΙΑΣΩ τις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού τους, λύσεις που θα συμβάλλουν στην ταχύτερη εξυπηρέτηση πελατών και συνεργατών, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος ΙΑΣΩ προχωρά στην ψηφιοποίηση των φακέλων περιστατικών των ασθενών του, τη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού συστήματος αρχειοθέτησης και διαχείρισης εγγράφων και την ηλεκτρονική έκδοση και διαχείριση παραστατικών. Μέσω των λύσεων COSMOTE e-health ο Όμιλος ΙΑΣΩ αποκτά σύστημα κατηγοριοποίησης φακέλων με τα περιστατικά των ασθενών, σύστημα αρχειοθέτησης & διαχείρισης πληροφοριών, αυτοματοποιημένη επεξεργασία ψηφιακών παραστατικών, ασφαλή αποθήκευση και τήρηση των πληροφοριών σε πλατφόρμα αποθήκευσης δεδομένων με δυνατότητα υποδομής cloud (private, hybrid, public).

Με τις λύσεις COSMOTE, ο Όμιλος ΙΑΣΩ διασφαλίζει τη ταχύτερη εύρεση και ανάκτηση πληροφοριών μέσω ενός ενιαίου αρχείου ασθενή, όπου ενσωματώνονται δεδομένα από διαφορετικές πηγές, στο οποίο έχουν άμεση πρόσβαση πολλαπλοί εξουσιοδοτημένοι χρήστες. Παράλληλα, ελαχιστοποιούνται οι δαπάνες και οι χρονοβόρες διαδικασίες, όπως παραλαβές, εγκρίσεις, εκτυπώσεις και αποστολές ξεχωριστών παραστατικών, αλλά και η αποθήκευσή τους σε φυσικούς χώρους.