Στην αναβάθμιση της πληροφοριακής υποδομής του Δήμου Αγίου Δημητρίου προχώρησε η Office Line, ύστερα από την ολοκλήρωση έργου στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 που προήλθε από διαγωνιστική διαδικασία.

Ειδικότερα, ο Δήμος Αγ. Δημητρίου, επέλεξε την Office Line για την προμήθεια λειτουργικών συστημάτων Microsoft Windows για servers, καθώς και Office Application με ανάλογο εξοπλισμό πληροφορικής, συνολικής αξίας 41.198€ (με ΦΠΑ). Η Office Line παρέδωσε πλήρως το έργο στα τέλη του 2016. Με τον εξοπλισμό και τις λύσεις υψηλής διαθεσιμότητας που εγκατέστησε η εταιρεία, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου αναβαθμίζει συνολικά την πληροφοριακή του υποδομή επ’ ωφελεία των Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών του, προσβλέποντας στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όλους τους Δημότες του.