Ο Ιορδάνης Σαββίδης ανέλαβε από τις 23 Απριλίου 2017 καθήκοντα “Head of Information Security” στην National Bank of Bahrain.

Στο πλαίσιο αυτό θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του ρίσκου που πηγάζει από την εξάρτηση της τράπεζας από τα ηλεκτρονικά πληροφοριακά συστήματα, τις ηλεκτρονικές υποδομές, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και πληρωμές. «Στόχος μου είναι η σωστή διαχείριση του ρίσκου και η μείωσή του στο ελάχιστο επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται στον καλύτερο δυνατό βαθμό η ασφάλεια των πελατών μας» δηλώνει στο NetFAX.

Ο Ι. Σαββίδης ασχολείται με την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων από τον Ιούνιο του 2001, όταν διορίστηκε Υπεύθυνος Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων στην Alpha Bank Cyprus. Το 2014 προάχθηκε στη θέση του Υπεύθυνου Ασφαλείας Πληροφοριών και τον Ιούνιο του 2016 ο οίκος British Aerospace Engineering (BAE) Systems Applied Intelligence τον προσέλαβε ως Senior Lead Enterprise Cyber Security Consultant στο Λονδίνο.