Καθήκοντα διευθυντή τομέα παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη Microsoft Hellas ανέλαβε ο Αλέξανδρος Παπασπυρίδης, προερχόμενος από τη Vivodi Telecom όπου ήταν γενικός διευθυντής εμπορικών θεμάτων.