Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στη SingularLogic αναλαμβάνει ο Αλέξης Ρουσσίδης. Ο Αλέξης Ρουσίδης διαδέχεται τον Δημήτρη Μπακάκο, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη μετά από πολυετή και πολύτιμη συνεισφορά στον Όμιλο Space Hellas και στον κλάδο της πληροφορικής.

O Αλέξης Ρουσσίδης, ανώτερο στέλεχος στο χώρο της πληροφορικής και της τεχνολογίας, διαθέτει περισσότερα από 30 έτη εμπειρίας σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, start-ups τεχνολογίας, ανάπτυξης λογισμικού, μεγάλων τηλεπικοινωνιακών παρόχων, αλλά και σε εταιρείες της βιομηχανίας πετρελαίου.

Από το 2021 ανήκει στο ανώτατο διευθυντικό στελεχιακό δυναμικό της SingularLogic.