Ο Αντώνης Τζωρτζακάκης, Γενικός Διευθυντής Σταθερής Τηλεφωνίας & New Business της Wind Ελλάς, εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ECTA (European Competitive Telecommunications Association), με διετή θητεία.

Παράλληλα, εξελέγησαν 6 ακόμη νέα μέλη από τα 11 συνολικά μέλη που απαρτίζουν το Δ.Σ. Αναλαμβάνοντας τα νέα του καθήκοντα, o κ. Τζωρτζακάκης ανέφερε: «Η δημιουργία ευρυζωνικών υποδομών υπέρ-υψηλών ταχυτήτων σε σταθερά και σε κινητά δίκτυα είναι η πρόκληση για τους παρόχους τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Το ύψος των απαιτούμενων επενδύσεων υπαγορεύει η πορεία προς την νέα πραγματικότητα να γίνει συντεταγμένα, με το μέγιστο βαθμό συνεργατικότητας και με ισχυρές ρυθμιστικές δικλείδες που θα εξασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό στον κλάδο.

Θα αξιοποιήσουμε τη συμμετοχή στην ECTA ώστε να συμβάλλουμε με προτάσεις και βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές στην διαμόρφωση  κατάλληλης  κλαδικής πολιτικής και ρυθμιστικού περιβάλλοντος στην χώρα μας, προς όφελος των Ελλήνων καταναλωτών και της αγοράς μας». Η ECTA, ιδρύθηκε το 1998 και είναι Ευρωπαϊκή μη-κερδοσκοπική οργάνωση που εκπροσωπεί πάνω από 100 τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της Ευρώπης – εκτός από παρόχους πρώην μονοπώλια – με στόχο τη συμμετοχή στη διαμόρφωση της κλαδικής πολιτικής και  ρυθμιστικού περιβάλλοντος.