Ο Άρης Σταυριανός και η Ιωάννα Μπελτάου εντάσσονται στην ομάδα του eMarket Intelligence BU της Convert Group ως Product Delivery Manager και Business Development Manager, αντίστοιχα.

Ο Άρης Σταυριανός έχει αναλάβει να καθοδηγεί τα projects του eMarket Intelligence BU σε νέες χώρες. O Άρης, με μακρόχρονη προϋπηρεσία στις εταιρείες Upstream και Intrasoft, έχει ασχοληθεί με σημαντικά mobile, eBusiness και IT projects σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, Αφρικής, Ευρώπης και Ασίας.

H Ιωάννα Μπελτάου, που επωμίζεται το ρόλο της Business Development Manager, αναλαμβάνει την προώθηση των υπηρεσιών του eMarket Intelligence BU, καθώς και την επέκταση του πελατολογίου στους κλάδους οnline super market και online φαρμακείου. Η Ιωάννα διαθέτει 10ετή πορεία στη The Nielsen Company Hellas σε ρόλους Senior Client Sales & Service Executive καθώς και Business Development, για τις υπηρεσίες Store Observation & Advanced Analytics, καθοδηγώντας τη στρατηγική πολυεθνικών εταιρειών καταναλωτικών αγαθών.