Την θέση του διευθυντή Δημοσίου Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στον τομέα της Εκπαίδευσης της Microsoft αναλαμβάνει, από την 1η Ιουνίου, ο Χριστόδουλος Παπαφώτης.

Στα νέα του καθήκοντα, ο κ. Παπαφώτης αποκτά ενισχυμένο ρόλο όσον αφορά στην ανάπτυξη σημαντικών συνεργειών για την επίτευξη επιχειρηματικών στόχων στις αγορές της ευθύνης του. Με 7 χρόνια εξαιρετικά επιτυχημένης πορείας στη Microsoft, ο κ. Παπαφώτης κατά την τελευταία τριετία ήταν υπεύθυνος για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πωλήσεων των τοπικών κατασκευαστών υπολογιστών Original Equipment Manufacturers (ΟΕΜ) για 27 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ενώ διετέλεσε για 4 χρόνια Διευθυντής Πωλήσεων ΟΕΜ για την Ελλάδα. Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της Microsoft, είχε εργαστεί στην SAP. Ο X. Παπαφώτης είναι κάτοχος πτυχίου Electrical & Computer Engineering, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου Μ.Β.Α. από το Old Dominion University, Virginia των ΗΠΑ.