Η Intel Corporation ανακοίνωσε πρόσφατα τη συνεργασία της με τον Christopher Young, ειδικό για την ασφάλεια online, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα ανώτερου Αντιπροέδρου της Intel και Γενικού Διευθυντή του τμήματος Intel Security.

Ο κ. Young θα ενταχθεί στην επιτροπή διοίκησης της Intel και θα αναφέρεται στην Πρόεδρο της Intel, Renee James. Ο κ. Young έρχεται στην Intel από την Cisco, στην οποία κατείχε τη θέση του ανώτερου Αντιπροέδρου του τμήματος Global Security and Government Group. Ήταν υπεύθυνος για τη στρατηγική, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη στο τμήμα προϊόντων ασφάλειας της εταιρείας. Το τμήμα Intel Security συνδυάζει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της McAfee με ομάδες εργασίας της Intel με εμπειρία στο hardware, το λογισμικό και τις σχετικές λύσεις. H McAfee έχει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο λύσεων ασφάλειας, που συμπληρώνουν βασικές επιχειρηματικές λειτουργίες της Intel, σχετικά με την παροχή ανοικτών πλατφορμών που προσφέρουν στους συνεργάτες της Intel δυνατότητες για καινοτομία.