Ο αριθμός των CIOs που πλέον λειτουργούν στρατηγικά για να αλλάξουν τον τρόπο που λειτουργεί η επιχείρηση έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2010, ενώ αυτοί που εκτελούν τα καθήκοντά τους εστιάζοντας στην παροχή υπηρεσιών έχουν μειωθεί στο μισό. Οι πρώτοι πλέον αντιπροσωπεύουν έναν στους τέσσερις επικεφαλής των Διευθύνσεων Πληροφορικής, σύμφωνα με την έρευνα «State of the CIO» του περιοδικού CIO.

Η έρευνα «State of the CIO» καταδεικνύει ότι ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής εξελίσσεται προς το Future-State CIO, όρος που επινοήθηκε από το CIO Executive Council για να χαρακτηρίσει τη θέση του CIO, πρωτίστως, ως στρατηγικού ηγέτη των επιχειρήσεων. Οι CIOs αυτοί αντιμετωπίζονται ως πραγματικοί ηγέτες της επιχείρησης από την εκτελεστική ομάδα της και ως το δεξί χέρι του CEO στην ηγεσία της επιχείρησης –  και όχι απλά ως όργανο επιχειρησιακής στρατηγικής.

Εστιάζουν την προσοχή τους κυρίως εξωτερικά στις αγορές και στους τελικούς πελάτες και φέρνουν την αξία που θα αλλάξει τα δεδομένα μέσα την επιχείρηση- όπως, π.χ. την καινοτομία, τους τρόπους λήψης αποφάσεων και την ανταγωνιστική διαφοροποίηση. Οι CIOs αυτοί έχουν διαφορετικές προτεραιότητες στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά και φέρνουν διαφορετικά αποτελέσματα από άλλους CIOs.

Για παράδειγμα, ο «στρατηγικός» CIO εξετάζει το ενδεχόμενο να βελτιώσει την ικανότητα της εταιρείας του να καινοτομήσει ως κρίσιμη προτεραιότητα. Οι CIOs αυτοί, επίσης, παρέχουν διαφορετικά εργαλεία IT στην επιχείρηση συγκριτικά με τους «παραδοσιακούς» εταίρους τους. Το 2012, οι «Business Strategists» ήταν σχεδόν δύο φορές πιο πιθανό να ενσωματώσουν business analytics συστήματα που θα άλλαζαν τα δεδομένα από ότι οι «non-strategists».

Τέλος, οι Strategists παρείχαν συστήματα mobile και cloud σε μεγαλύτερο αριθμό χρηστών. Τρία αρχέτυπα ηγεσίαςΟ διαχωρισμός των CIOs στις τρεις διαφορετικές κατηγορίες προσδιορίζεται από τις επικρατούσες δραστηριότητές τους. Περισσότεροι από 560 ηγέτες του IT επέλεξαν από μία λίστα δραστηριοτήτων 15 χαρακτηριστικά που πιστεύουν ότι τους διακρίνουν για το πώς δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους. Βάσει των επιλογών τους, κατατάχθηκαν σε μία από τις τρεις κατηγορίες: Business Strategist, Transformational Leader και Function Head.
 
Αν και έχει υπάρξει πρόοδος, το γεγονός ότι μόνο ένας στους τέσσερις CIOs εκτελούν καθήκοντα ως Business Strategists είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό αν λάβουμε υπόψιν τις αυξημένες προσδοκίες των CEOs. Υπάρχουν βέβαια ισχυρές ενδείξεις ότι οι CIOs, ανεξάρτητα από το ρόλο τους και την κατηγορία που ανήκουν, φιλοδοξούν μελλοντικά να εξελιχθούν σε Business Strategists.

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν σε ποιες δραστηριότητες θα ήθελαν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο μέσα στα επόμενα 3-5 χρόνια. Δύο στους τρεις (67%) επέλεξαν δραστηριότητες που χαρακτηρίζουν το ρόλο του Business Strategist, ενώ μόνο το 6% επέλεξε δραστηριότητες που αφορούν με στο ρόλο του Function Head και 27% επέλεξε δραστηριότητες του Transformational Leader.

Ο ρόλος των κατηγοριών
Η έρευνα αποδεικνύει ότι οι Business Strategists έχουν διαφορετικές προτεραιότητες και διανέμουν διαφορετικά αποτελέσματα σε σχέση με τις δύο άλλες κατηγορίες CIOs. Αναφορικά με τις προτεραιότητές τους για τους επόμενους 12 μήνες (ουσιαστικά για το 2013) αυτές των Business Strategists είναι ουσιαστικά οι ίδιες με αυτές των Transformational και Function Heads. Ωστόσο, περισσότεροι Business Strategists αντιμετωπίζουν ορισμένες προκλήσεις ως πιο σημαντικές απ’ ότι οι άλλοι CIOs, αποδεικνύοντας ότι αυτές οι προτεραιότητες είναι πιθανό να λάβουν περισσότερη προσοχή μέσα στο 2013.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με την έρευνα οι Strategist CIOs σκοπεύουν να βελτιώσουν την ικανότητα της εταιρείας τους αναφορικά με την καινοτομία, σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με του Transformational Leaders και τους Function Heads. Ετσι διαμορφώθηκε μία λίστα με τις κυριότερες προτεραιότητες των Business Strategists.
1. Βελτίωση των «ικανοτήτων» των προϊόντων και των υπηρεσιών.
2. Απασχόληση, εξέλιξη και διατήρηση του καλύτερου δυνατού προσωπικού IT.
3. Αναγνώριση των αυξανόμενων προσδοκιών των πελατών.
4. Βελτίωση της ικανότητας της εταιρείας να καινοτομήσει.
5. Αύξηση των δυνατοτήτων του IT να οδηγήσει στην επιχειρησιακή καινοτομία.
6. Μείωση των λειτουργικών δαπανών του IT για να απελευθερωθούν κεφάλαια για επενδύσεις.
7. Βελτίωση των περιθωρίων.
8. Βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών.
9. Προώθηση της Διεύθυνσης Πληροφορικής στους επιχειρησιακούς μετόχους, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις δυνατότητες και την αξία της.
10. Διαχείριση του ρυθμού επιτάχυνσης των τεχνολογικών αλλαγών και των επιπτώσεών του στον κύκλο ζωής των προϊόντων.
11. Αντιμετώπιση των αυξανόμενων πιέσεων για μείωση των δαπανών.
12. Επένδυση σε συστήματα που βοηθούν στη διαχείριση των πελατών και των συνεργατών.

Επιπλέον, οι Strategists διανέμουν διαφορετικά εργαλεία IT στην επιχείρηση απ’ ότι οι άλλες δύο κατηγορίες. Για παράδειγμα, το 2012, σύμφωνα με έρευνα, οι Business Strategists ήταν δύο φορές πιο πιθανό να εφαρμόσουν συστήματα business intelligence και analytics. Αυτές είναι τεχνολογίες που αλλάζουν τα δεδομένα και οι ηγέτες των επιχειρήσεων αναμένουν να τις δουν σε εφαρμογή άμεσα.

Επίσης, οι Strategists διανέμουν συστήματα βασισμένα στο mobile και στο cloud σε μεγαλύτερο βαθμό από τους Function Heads και τους Transformational Leaders. Αυτές οι αλλαγές στις υποδομές και τις αρχιτεκτονικές απαιτούν μεγάλες αλλαγές στις βαθμίδες του IT, αλλά και μέσα στην επιχείρηση. Και πάλι αυτό «πιστώνεται» στην ικανότητα των Strategists να δημιουργήσουν αυτές τις αλλαγές και να οδηγήσουν στην εφαρμογή τους.

Τι «διαμορφώνει» έναν CIO ως Business Strategist
Το μέγεθος της εταιρείας, η βιομηχανία και η γεωγραφία δεν είναι αυτά που καθορίζουν το ποιος CIO θα εκτελέσει τα καθήκοντά του σύμφωνα με τα όποια πρότυπα. Η έρευνα δείχνει ότι αυτό που καθορίζει τον τρόπο που λειτουργεί ο CIO είναι οι δεξιότητές του, το background του, καθώς και οι σχέσεις που έχει δημιουργήσει. Οι Strategists εστιάζουν περισσότερο στην εξωτερική ηγεσία και «εκτείνονται» πέρα από της Διεύθυνσεις Πληροφορικής και των τειχών της εταιρείας, στις αγορές, τους πελάτες και τους ανταγωνιστές.

Επίσης, οι Strategists διαθέτουν ένα πιο ποικιλόμορφο επαγγελματικό background. Σύμφωνα με την έρευνα, οι Strategists είναι πιο πιθανό, σε σχέση με τους Function Heads και τους Transformational Leaders, να διαθέτουν εμπειρία σε τομείς εκτός της τεχνολογίας. Για την ακρίβεια, η έρευνα έδειξε ότι οι Strategists έχουν μεγαλύτερη εμπειρία σε 9 από τους 14 μη-τεχνολογικούς κλάδους που καλύπτει η έρευνα.

Αυτή η ποικιλομορφία στο επαγγελματικό τους background τούς βοηθάει να επικοινωνήσουν αποδοτικότερα και να δημιουργήσουν σχέσεις με τους μετόχους με μεγαλύτερη ευκολία, εφόσον κατανοούν τις ανησυχίες τους. Το πιο ευρύ background τους παρέχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα στο να κατανοήσουν τις λειτουργίες και τις διαδικασίες της εταιρείας, τη θέση της στην αγορά και τις ανάγκες των προμηθευτών και των τελικών χρηστών.

Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα, η πιο κοινή προσπάθεια που έγινε για να βελτιωθούν οι επαφές και οι σχέσεις, τα τελευταία τρία χρόνια, ήταν αυτή της επικοινωνίας – ιδιαίτερα οι πιο συχνές συναντήσεις με ισχυρούς μετόχους που διαθέτουν επιρροή μέσα στον οργανισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ακόμη ότι οι CIOs δαπανούν πλέον περισσότερο χρόνο με τον τελικό χρήστη των υπηρεσιών που προσφέρουν. Για αρκετά χρόνια, δυσκολεύονταν να αυξήσουν το χρόνο που δαπανούν στον πελάτη προσωπικά, εν μέρει εξαιτίας των χρονικών περιορισμών και την έλλειψης ξεκάθαρης ατζέντας αναφορικά με τα καθήκοντά τους.

Τέλος, η έρευνα καταδεικνύει την ανάγκη των CIOs να αναπτύξουν τις ηγετικές ικανότητες της ομάδας τους. Ενας CIO δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένος Business Strategist αν η ομάδα του δεν είναι σωστά «εξοπλισμένη». Σύμφωνα, μάλιστα, με έρευνα της IDC, η έλλειψη ταλέντων στο IT θα αποτελέσει το μεγαλύτερο εμπόδιο στην επιχειρηματική καινοτομία. Οι στρατηγικές ικανότητες ηγεσίας επιτρέπουν στους ηγέτες του IT σε όλα τα επίπεδα να «ξεφύγουν» από τις καθημερινές τους εργασίες και να ασχοληθούν με την εύρεση νέων ευκαιριών.

Εν κατακλείδι
Δεν υπάρχει κανένας λόγος για έναν CIO να ανήκει σε μία κατηγορία αναγκαστικά αν αυτό δεν ωφελεί την επιχείρηση. Οι Future-State CIOs, έχοντας ισχυρότερες επαγγελματικές σχέσεις και καλύτερη φήμη, σε συνδυασμό με την εμπιστοσύνη, την επιρροή και την πρόσβαση που διαθέτουν, είναι σίγουρο ότι θα καταφέρουν να δημιουργήσουν, εν καιρώ, περισσότερη επιχειρησιακή αξία. Αυτό ακριβώς καθιστά τη θέση τους ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση και θα την διατηρήσει βιώσιμη στο μέλλον.