Ο ρόλος του CIO θα πρέπει να υποστεί ριζικές αλλαγές, αν πρόκειται να διατηρήσει τη σημασία του στο μέλλον. Μέχρι το 2020, ο CIO πρέπει να «μεταμορφωθεί» από εμπειρογνώμων της τεχνολογίας σε «μηχανικό των επιχειρήσεων», ο οποίος θα ηγηθεί της στρατηγικής ανάπτυξης της επιχείρησης.

O αυριανός CIO πρέπει να επεκταθεί πέρα από τις υποδομές του IT, του data center και των εφαρμογών για να διαμορφώσει ένα μέλλον στο οποίο η επιχείρηση και το IT συνδέονται στενά. Παρακάτω θα αναλυθούν τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που ο CIO του μέλλοντος θα πρέπει να διαθέτει στο βιογραφικό του.

Ηγέτης της καινοτομίας
Το IT εξελίσσεται συνεχώς σε στοιχείο ζωτικής σημασίας για μια επιχείρηση, στην προσπάθειά της να παράγει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Παρόλα αυτά, πρόσφατη έρευνα του Economist έδειξε ότι μόνο το 50% των επιχειρήσεων «σπρώχνουν» τη Διεύθυνση Πληροφορικής, ώστε να ηγηθεί στον αγώνα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της. Αυτό βέβαια πρόκειται να αλλάξει, ασκώντας πίεση στους Διευθυντές Πληροφορικής, όχι μόνο να διευθύνουν το τμήμα τους, αλλά να ωθούν ολόκληρη την επιχειρηματική ομάδα προς την καινοτομία. Το πρώτο βήμα για να επικεντρωθεί πλήρως στην καινοτομία ένας CIO είναι να «ξεφορτωθεί» τις μη βασικές διαδικασίες που αποσπούν την προσοχή του και να τις «μεταφέρει» στα διαθέσιμα clouds και τους παρόχους υπηρεσιών της επιχείρησης. Πρέπει, λοιπόν, να επικεντρώσει το «εσωτερικό» του ταλέντο στις διαδικασίες που πραγματικά έχουν αξία και να αφήσει τους ειδικευμένους προμηθευτές να ασχοληθούν με τις υπόλοιπες διαδικασίες.

Cross-discipline συνεργάτης
Οι ομάδες έργων το 2020 θα ενώσουν τους παρόχους cloud και επιχειρησιακών υπηρεσιών, καθώς και τους υπόλοιπους εργαζόμενους για τη διάρκεια ενός έργου, οι οποίοι όμως με την ολοκλήρωση του έργου θα «απομακρυνθούν» και πάλι. Οι ομάδες αυτές θα είναι επιστημονικά και γεωγραφικά κατανεμημένες. Οι CIOs, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, θα χρειαστούν καλύτερα εργαλεία και δεξιότητες. Οι ομάδες θα συνεργάζονται χρησιμοποιώντας υπηρεσίες, όπως υψηλής ποιότητας video, ψηφιακά whiteboards και θα μοιράζονται έγγραφα αποθηκευμένα στο cloud. Ο CIO θα πρέπει να κατανοήσει, και σε μερικές περιπτώσεις, να δημιουργήσει ο ίδιος αυτά τα εργαλεία, συνδέοντάς τα μέσω ποικίλων ομάδων και περιοχών, ενώ παράλληλα θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και τη χρηστικότητα των διαδικασιών.

Καταλύτης πληροφοριών
Το “big data” δεν πρόκειται να μικρύνει. Σύμφωνα με την IDC, μέχρι το 2020, τα δεδομένα θα έχουν πολλαπλασιαστεί κατά 44 φορές, κυρίως λόγω την τεχνολογικής ανάπτυξης, της εξάπλωσης των φορητών συσκευών και των social media. Σύμφωνα με έρευνα του Economist, το 75% των στελεχών «C» (CIO, COO, CEO κ.λπ.) δήλωσαν πως θα μπορούσαν να πάρουν καλύτερες αποφάσεις, αν είχαν τα εργαλεία να εξετάσουν διεξοδικά τον τεράστιο όγκο δεδομένων και πληροφοριών που διαθέτουν. Αυτά τα εργαλεία εισέρχονται ήδη στην αγορά και, πολύ πριν το 2020, η ικανότητα της συλλογής, διαχείρισης και πραγματική ανάλυσης των δεδομένων θα είναι ο βασικός διαφοροποιητής. Ο CIO θα πρέπει να κατανοήσει τα μεγάλα και πολύπλοκα συστήματα πληροφοριών και να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τα πιο εξελιγμένα εργαλεία που ενοποιούν, διαχειρίζονται και εξάγουν αξία από τον ωκεανό δομημένων και αδόμητων δεδομένων.

Ο CIO εξισορροπεί την ασφάλεια, τον κίνδυνο και την απόδοση
Η ασφάλεια και οι κίνδυνοι θα παραμείνουν στην κορυφή των ανησυχιών του CIO το 2020. Το BYOD και το mobility θα υιοθετηθούν πλήρως από την επιχείρηση και τα κεφάλαια της Διεύθυνσης Πληροφορικής δεν θα δίνονται πλέον στα data centers, κάτω από τον πλήρη έλεγχο του CIO, αλλά θα μοιράζονται σε πολλαπλούς προορισμούς και η διαχείρισή τους θα γίνεται από διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον Economist, καθώς οι επιδόσεις των οργανισμών IT αυτή τη στιγμή δεν είναι οι καλύτερες, μόνο οι μισοί από τους CIO κατανοούν τους κινδύνους για την επιχείρηση και το IT και μόνο το 25% των στελεχών «C» αντιλαμβάνονται ότι η αντίληψη του κινδύνου από τους CIO δεν επαρκεί. Μέχρι το 2020, ο CIO θα πρέπει να διαχειρίζεται τους κινδύνους σε όλο το σύστημα της Διεύθυνσης Πληροφορικής, τις διαδικασίες, τους προμηθευτές και τις συσκευές, χωρίς να εμποδίζει την απόδοση και την εμπειρία του χρήστη.

Φτάνοντας στο 2020
Ο CIO θα πρέπει να κατανοήσει και να έχει αντιληφθεί τις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο. Επειτα, θα πρέπει να βοηθήσει στη διαμόρφωση της εξέλιξης που ήδη έχει ξεκινήσει, συζητώντας σχετικά θέματα με συναδέλφους, κάνοντας ερωτήσεις, εξερευνώντας νέες ιδέες και αναλαμβάνοντας πιο ενεργό ρόλο στην διαδρομή μέχρι το 2020.