Η Διεύθυνση Πληροφορικής μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση με διάφορους τρόπους ώστε να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα της, αλλά και να μειώσει το κόστος της, αξιοποιώντας τους υπάρχοντες πόρους και δημιουργώντας αξία για την εταιρεία.

Πάντα είναι δύσκολο να διακρίνεις καινοτομία αφού δεν είναι πάντα διακριτά τα κριτήρια. Συγκεκριμένα ένα έργο που πληρεί τα παραπάνω κριτήρια είναι η μετάβαση του Email Platform στο cloud. Συγκεκριμένα η μετάβασή μας στο Microsoft Office 365 προσφέρει όλα τα συστατικά και από άποψη καινοτομίας σε σύγκλιση με την Εταιρική Στρατηγική αφού προσφέρει χαμηλότερο κόστος λειτουργίας με ταχύτητα, ασφάλεια, και διαθεσιμότητα. Κυρίως όμως προσφέρει 100 % προσβασιμότητα αφού μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση από οποιοδήποτε device / operating system χωρίς έξτρα κόστος. Αντιθέτως μειώσαμε και χρήση άλλων εταιρικών πόρων όπως VPN, Antivirus, Ant spam, data retention, disaster recovery κλπ που χρησιμοποιούσαμε στην προηγούμενη in-house λύση.

Ο μόνος και πάγιος τρόπος για να βοηθήσει η Πληροφορική την επιχείρηση είναι η δημιουργία διαφάνειας. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις πόσο κοστίζει η κάθε υπηρεσία. Η σωστή καταγραφή στο Service Catalogue όλων των υπηρεσιών καθώς και την αλληλοεπίδραση μεταξύ τους, προσφέρει την δυνατότητα αφενός  να μπορείς να κοστολογήσεις απόλυτα μία υπηρεσία και αφετέρου να μπορέσει η επιχείρηση να βάλει προτεραιότητες ως προς τις υπηρεσίες που της παρέχονται. Στην περίπτωση αναγκαίας μείωσης κόστους είναι μονόδρομος καθώς συνειδητά πλέον η μείωση κόστους θα πρέπει να είναι το λιγότερο δυνατό επιζήμια ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Επενδύοντας στους υπάρχοντες πόρους
Αξιοποίηση υπαρχόντων πόρων. Υπάρχουν αντικρουόμενες σχολές αλλά η πραγματικότητα είναι ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τους υπάρχοντες πόρους πριν την αναζήτηση άλλων λύσεων. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό είναι οι τεχνολογίες Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence) που μπορούν να μεταμορφώσουν ήδη υπάρχουσα πρωτογενή πληροφορία σε πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά επίπεδα. Για εμάς είναι μια από τις περιοχές που επενδύουμε διαχρονικά. Κατ επέκταση δυναμικό και διαρκές Business Planning & Budgeting στηρίζεται πάνω σε αυτές τις τεχνολογίες και είναι ο βασικός κορμός πληροφοριών για την διαμόρφωση εταιρικής στρατηγικής.

Προσφέροντας πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες
Ο Διευθυντής Πληροφορικής θα πρέπει να είναι κοντά και στο Business και στο IT. Ο CIO λειτουργεί σαν μία γέφυρα. Δεν γίνεται η μία πλευρά της γέφυρας να είναι διαφορετική από την άλλη. Από την μία μεριά θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο τρόπος με τον οποίο η Πληροφορική αποτελεί μέρος της αλυσίδας δημιουργίας αξίας. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να προσφέρει πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να μπορούν να αξιολογηθούν και οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικές και από άποψη τιμής αλλά και ποιότητας. Άρα θα πρέπει να είναι και Business Partner και Technology Consultant. Ειδικότερα  σαν Business Partner. Η πληροφορική θα πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες που είναι απόλυτα ανταγωνιστικές και από άποψη τιμής αλλά και ποιότητας.

Οι μελλοντικές προκλήσεις για τον CIO
Σίγουρα η ανασφάλεια σε όλα τα επίπεδα δεν βοηθά. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει αν όχι να ανακαλύψουμε τον τροχό να βελτιώσουμε κατά πολύ την λειτουργία του κλάδου. Σε αυτό οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν και λιγότερο κόστος και καλύτερη ποιότητα όπως για παράδειγμα στο cloud computing. Όμως η πρόληψη και πρόβλεψη προβλημάτων σε σχέση με νέες τεχνολογίες παραμένει η βασική παράμετρος προβληματισμού και ειδικότερα σε περιπτώσεις early adoption.