Ο Δημοσθένης Μπούρας ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Πληροφοριακών Συστημάτων στην Frigoglass.

Ο Δ. Μπούρας διαδέχεται τον Νίκο Μαμουλή, ο οποίος πρόσφατα ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Ο Δ. Μπούρας ανέλαβε τον Αύγουστο του 2014 τα καθήκοντα του Διευθυντή Οικονομικού Σχεδιασμού & Ανάλυσης του ομίλου. Πριν την ένταξή του στη Frigoglass εργάστηκε επί 20ετία σε θέσεις αυξανόμενης ευθύνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε πολυεθνικούς ομίλους.