Καθήκοντα Information Technology Manager στην LAMDA Development ανέλαβε τον Δεκέμβριο του 2014 ο Δημήτρης Κόλλιας, μετακινούμενος από την Τσιμέντα Χάλυψ – Italcementi Group, όπου ασκούσε καθήκοντα IT Manager. Στο παρελθόν είχε διατελέσει Information Technology Deputy Manager στην Τσιμέντα Χάλυψ, σύμβουλος στην ELSOP Consulting Group, ενώ είχε εργαστεί και στο Τμήμα Πληροφορικής της ΦΑΓΕ.