Η Intersys, αντιπρόσωπος των οίκων Canon, Oce, Pioneer, Olympus, Haier, TomTom, Hisense, Telefunken και NEC Display Solutions στην ελληνική αγορά, ανακοίνωσε την ένταξη του Δημήτρη Παπανικολάου, οικονομικού στελέχους με υψηλή εξειδίκευση, στο στελεχιακό δυναμικό της.

Ο κ. Παπανικολάου έχει εργαστεί στο παρελθόν σε μεγάλες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα που δραστηριοποιούνται σε πολυεθνικό περιβάλλον και αναλαμβάνει την Οικονομική Διεύθυνση της Intersys. Επιπροσθέτως, ο κ. Παπανικολάου θα συμμετέχει ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Intersys. Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως ακολούθως: Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Νικόλαος Παπανδρέου, Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Ζήβας, Διευθύνουσα Σύμβουλος: Ελένη Παπανδρέου, Μέλος: Δημήτριος Παπανικολάου.

Η Ελένη Παπανδρέου δήλωσε σχετικά: «Οι επιλογές που έκανε η εταιρεία το 2012 τόσο σε νέες αγορές όσο και σε στελεχιακό δυναμικό αποφέρουν καρπούς με αυξανόμενο ρυθμό. Επίσης, εξακολουθούν να αποτελούν πρώτης προτεραιότητας στόχοι η αυστηρή διαχείριση κόστους και η διατήρηση χρηματοοικονομικής σταθερότητας, που σε συνδυασμό με την οργανωτική προετοιμασία για την ανάπτυξη η οποία αναμένεται μεσοπρόθεσμα, είναι ο ασφαλέστερος επιχειρηματικός δρόμος αυτές τις δύσκολες εποχές. Η παρουσία του κ. Παπανικολάου  θα μας βοηθήσει να τον ακολουθήσουμε με επιτυχία».