Ο δήμος Αθηναίων προχωρά στην αντικατάσταση 45.500 φωτιστικών στην πρωτεύουσα με λαμπτήρες LED, μετά το “πράσινο φώς” που έλαβε από την αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή για την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Η αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού αφορά στο σύνολο του δικτύου, ενώ θα περιλαμβάνει χαρακτηριστικά τηλεμετρίας και τηλε-ελέγχου.

Ειδικότερα, το προτεινόμενο έργο απαρτίζεται από τα παρακάτω μέρη:
– Επικαιροποίηση του είδους του καινούργιου εξοπλισμού ανά κατηγορία δρόμου/κοινόχρηστου χώρου (δεδομένης της τεχνολογικής εξέλιξης),
– Εκπόνηση τελικών μελετών φωτισμού που a priori αποδεικνύουν την καταλληλότητα του καινούργιου φωτιστικού εξοπλισμού και την πληρότητα των κριτηρίων που θέτουν τα Διεθνή,
– Ευρωπαϊκά και Εθνικά πρότυπα οδοφωτισμού,
– Αποξήλωση παλιού εξοπλισμού
– Αποθήκευση φωτιστικών παλιάς τεχνολογίας
– Ανακύκλωση παλιάς τεχνολογίας λαμπτήρων
– Προμήθεια και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού
– Υπηρεσίες εξακρίβωσης φωτιστικών αποτελεσμάτων που πληρούν το πρότυπο οδοφωτισμού (λαμπρομετρήσεις και λουξομετρήσεις ανά κατηγορία δρόμου)
– Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος τηλεδιαχείρισης
– Υπηρεσίες καταμέτρησης της εξοικονομούμενης ενέργειας
– Διαχείριση και συντήρηση του οδοφωτισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης

Η υλοποίηση του έργου θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας κατά 65% και εξοικονόμηση πόρων της τάξης των 3,8 εκατ. ευρώ ετησίως, από τα περίπου 7 εκ. ευρώ που πληρώνει ετησίως ο δήμος αθηναίων σε τιμολόγια οδοφωτισμού, ενώ αναμένεται να προσελκύσει και διεθνές ενδιαφέρον λόγω της έκτασης και της σημασίας του.