Υπηρεσία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών έχει θέσει σε λειτουργία ο Δήμος Γλυφάδας.

Μέσω αυτής της υπηρεσίας κάθε δημότης έχει τη δυνατότητα να μπει στο σύστημα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών του Δήμου Γλυφάδας, να κάνει αίτηση και στη συνέχεια να παραλάβει ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό που τον ενδιαφέρει, χωρίς να χρειάζεται να έρθει αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο ή στο ΚΕΠ. Έτσι, γλιτώνει κόπο και χρόνο.

Η νέα αυτή υπηρεσία κάνει χρήση των κωδικών που διαθέτει κάθε πολίτης στο taxisnet,οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή στο σύστημα, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού.

Προς το παρόν ο Δήμος Γλυφάδας εκδίδει τα εξής ψηφιακά πιστοποιητικά: Πιστοποιητικό γέννησης, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Βεβαίωση μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα, Βεβαίωση μη Οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για MH Ηλεκτροδοτούμενα Κτίσματα (χρησιμοποιούμενα ή μη) και Βεβαίωση μη Οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για Οικόπεδα. Στόχος είναι στο άμεσο μέλλον ο Δήμος να υποστηρίξει την έκδοση περισσότερων ψηφιακών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.