Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης επέλεξε την εφαρμογή «Νοιάζομαι», μια ενιαία διαδικτυακή πλατφόρμα για 51+ διαφορετικές υπηρεσίες των Κοινωνικών Υπηρεσιών για τους ωφελούμενους – λήπτες δημότες κάθε Δήμου, με δυνατότητες ενοποίησης με εφαρμογές Τρίτων (π.χ. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, ΗΔΙΚΑ, Κέντρα Κοινότητας) και τις εφαρμογές Παιδικών Σταθμών, Αθλητισμού & Πολιτισμού που έχουν ήδη οι Δήμοι.

Η εφαρμογή είναι πλήρως συμμορφωμένη κατά GDPR.Το πλεονέκτημα της ενιαίας πλατφόρμας έγκειται στο ότι είναι δυνατή, με το πάτημα ενός πλήκτρου, η πλήρης απεικόνιση όλων των υπηρεσιών που έχει παράσχει ο Δήμος στον πολίτη διαχρονικά, με το πλήρες ιστορικό τους.