Ειδικό πληροφοριακό σύστημα για την αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική καταγραφή, απεικόνιση και ανάλυση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας αξιοποιεί ο Δήμος Καλαμαριάς.

Γι’ αυτό χρησιμοποιεί το λογισμικό IANOS της εταιρείας Dotsoft, το οποίο προσφέρει μια σειρά από οφέλη, όπως εξοικονόμηση κόστους (που μπορεί να προκύψει από την ανάδειξη των ενεργοβόρων σημείων), υποστήριξη του σχεδιασμού των έργων/παρεμβάσεων ενεργειακής κατανάλωσης, υποστήριξη του ελέγχου απόδοσης έργων/παρεμβάσεων ενεργειακής κατανάλωσης, διευκόλυνση των υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς για την αυτοματοποιημένη καταγραφή, αποτύπωση και έλεγχο των ενεργειακών καταναλώσεων και υποστήριξη του μεσοπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού που αφορά στο Σχέδιο Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Καλαμαριάς.