Την 01 Solutions Hellas εμπιστεύθηκε ο Δήμος Κηφισιάς για την μηχανογράφηση του γραφείου κίνησης, με την προμήθεια του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων e-Κinisi και την παροχή των απαραίτητων συνοδευτικών υπηρεσιών.

Το e-Κinisi είναι ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα για την πλήρη παρακολούθηση όλων των διαδικασιών που αφορούν τα κρατικά οχήματα και τους οδηγούς αυτών, από την διαχείριση δρομολογίων και καυσίμων, έως το συντονισμό της συντήρησής και των τεχνικών ελέγχων. Ταυτόχρονα παρέχει πλούσιες δυνατότητες διοικητικής πληροφόρησης μέσω στατιστικών και άλλων καταστάσεων, καθώς και παραμετροποιήσεις για ευκολία του χρήστη σε όλα τα επίπεδα πληροφοριών.

Καλύπτει πλήρως το κείμενο θεσμικό πλαίσιο για τα κρατικά οχήματα και επίσης παρέχει δυνατότητες τηλεματικής παρακολούθησης των οχημάτων μέσω χαρτών. Το έργο στον Δήμο Κηφισιάς έρχεται σε συνέχεια των επιτυχημένων εγκαταστάσεων του συστήματος e-Kinisi και σε άλλους Φορείς, όπως ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ο Δήμος Γαλατσίου, ο Δήμος Σερρών, ο Δήμος Πολυγύρου, ο Δήμος Ζακύνθου καθώς και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.