Ο Δήμος Πειραιά προχωρά στην ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων, προκηρύσσοντας έργο συνολικού προϋπολογισμού 17.203.605 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Στο πλαίσιο του έργου θα εγκατασταθούν νέα φωτιστικά συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου, όπως και σύστημα τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας, θα υλοποιηθεί σύστημα περιοδικής και επεμβατικής συντήρησης μέσω υπολογιστή, ενώ θα αξιοποιηθεί το σύστημα τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας, για την εγκατάσταση των απαραίτητων υλικών και λογισμικού για τη λειτουργία εφαρμογών smart cities. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ιδίους πόρους, προερχόμενους από τα ανταποδοτικά τέλη ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πειραιά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι τη Δευτέρα 27 Μαΐου.