Ο Δήμος Ρεθύμνης σκοπεύει να υλοποιήσει ένα σύστημα έξυπνης στάθμευσης (smart parking) με γνώμονα τη διαχείριση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών στην κατεύθυνση της βιώσιμης κινητικότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Civitas Destinations.

Στο πλαίσιο αυτό προκήρυξε το διαγωνισμό «Destinations – Προμήθεια και Εγκατάσταση Έξυπνου Συστήματος Διαχείρισης Στάθμευσης, για το Δήμο Ρεθύμνης», με προϋπολογισμό 452.848 ευρώ (με ΦΠΑ) και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 9 Αυγούστου.Βασικό αντικείμενο του έργου είναι τόσο η υλοποίηση συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης μέσω αισθητήρων που θα τοποθετηθούν στις θέσεις στάθμευσης της περιοχής ελεγχόμενης στάθμευσης όσο και η υλοποίηση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου επτά υφιστάμενων υπαίθριων χώρων στάθμευσης.

Οι οδηγοί θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω εφαρμογής σε πραγματικό χρόνο (real time) αφενός για τις ακριβείς διαθέσιμες-ελεύθερες θέσεις εντός των ορίων της ελεγχόμενης στάθμευσης και αφετέρου για το πλήθος των ελεύθερων θέσεις στους προαναφερόμενους χώρους στάθμευσης. Επιπλέον θα γίνει προμήθεια μίας ενιαίας Πλατφόρμας Έξυπνης Πόλης.