Ξεκίνησε το μεγάλο έργο για την ενεργειακή αναβάθμιση και αυτοματοποίηση των συστημάτων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Σαρωνικού, με εφαρμογές smart cities.

Η εγκατάσταση του δικτύου γίνεται με 100% αυτοχρηματοδότηση και ανάληψη ρίσκου από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ η αποπληρωμή της επένδυσης θα γίνει τμηματικά στη 12ετή διάρκεια της σύμβασης με τον ανάδοχο, εφόσον επιτευχθεί ο στόχος εξοικονόμησης ενέργειας που έχει δοθεί με την αντίστοιχη προσφορά. Το έργο αναβάθμισης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων, περιλαμβάνει, συγκεκριμένα την εγκατάσταση 16.147  νέων φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας τύπου led, την κατηγοριοποίηση των οδών και εφαρμογή προτύπων και προδιαγραφών για την παροχή φωτισμού ανάλογα με κάθε κατηγορία, την εγκατάσταση συστήματος τηλεδιαχείρισης – ελέγχου ενέργειας – προληπτικής συντήρησης για το σύνολο της υποδομής και τη δημιουργία πλατφόρμας smart cities, όπου θα εφαρμοστούν σε πιλοτικό επίπεδο λύσεις έξυπνης πόλης. Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Δήμος Σαρωνικού θα αποκτήσει εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας (κατά 75,6%), μείωση ενεργειακού αποτυπώματος, συνολικό οικονομικό όφελος 2,586 εκατ. ευρώ στην 12ετία από την εξοικονόμηση ενέργειας.